, ,

Coalitie Haarlem kissebist over geld Koepel

Op tafel van de gemeenteraad lag donderdag een motie waarin het college wordt opgedragen een forse rekening aan de stichting Panopticon, de nieuwe eigenaar van het koepelcomplex, te sturen. Twee coalitiepartijen, het CDA en de PvdA stelden die op, vonden een meerderheid bij de oppositie en de andere twee coalitiepartijen wisten van niets. De motie werd uiteindelijk niet behandeld, daarvoor liep de vergadering te veel uit.

De komst van een University College in Haarlem, waar Panopticon zich sterk voor maakt, leidde tot veel discussies in de politiek. Die hebben geld gekost. Uren van ambtenaren, juristen en externe adviseurs. De indieners van de motie vinden blijkens de tekst dat al die kosten doorberekend moeten worden aan de stichting. Het college van B en W vindt dat onredelijk. D66 en GroenLinks zijn het met B en W eens.

Kosten

De gemeente gaf inmiddels bijna een ton uit. In de beantwoording van raadsvragen staat dat de kosten door de gemeenteraad zelf zijn veroorzaakt. Door de uiterst kritische houding van met name PvdA en CDA gaf het college 50-duizend euro uit aan advocaten. Ambtenaren maakten uren om raadsvragen te beantwoorden: 30-duizend euro. Onderzoek naar risico’s van de transactie kostte 15-duizend euro en externe deskundigen berekenden 30-duizend euro.

Panopticon beloofde dat de gemeente geen financieel risico zou lopen en alle ’normale’ kosten zou vergoeden. Jacqueline van de Sande van Panopticon verwacht op enig moment wel een rekening van de gemeente voor kosten die rechtstreeks aan haar stichting toegerekend kunnen worden. Maar ze vindt het, met het college van B en W, onredelijk als ze op moet opdraaien voor de kosten van de politieke besluitvorming en interne procedures van de gemeente.

Anderhalve ton

Het college verwacht nog anderhalve ton uit te gaan geven. Dat gaat naar onderzoek en voorbereidingen van het gebied rond de koepel zoals inrichting van de openbare ruimte, het terugbrengen van water in de Papentorenvest en andere plannen die al in de pijplijn zaten voor het gebied rondom het complex. Ook die kosten moeten volgens de indieners van de motie op het bord van Panopticon terecht komen.

Scherpe kantjes

Voor de raadsvergadering was geheim overleg tussen de coalitiepartijen. Daar zou zijn afgesproken dat, afhankelijk van het antwoord van de wethouder, de scherpe kantjes er van af gehaald zouden kunnen worden. De motie komt nu in de volgende raadsvergadering op de agenda. Die is over een maand.

Lees meer:

Coalitie raad Haarlem verdeeld over koepel

Commentaar: Politieke scheet

 

Max Sipkes