, ,

bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan De Koepel

Geachte mevrouw, meneer,

Hierbij informeer ik u over het volgende. Op donderdag 9 april jongstleden heeft de gemeenteraad van Haarlem het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan De Koepel vastgesteld. Een kennisgeving (zie bijlage) wordt dinsdag 14 april gepubliceerd in de Staatscourant en in het Haarlems Nieuws en weekblad.

 

Ter inzage

De stukken liggen vanaf 15 april ter inzage. U kunt alléén nog in de Publiekshal aan de Zijlvest 39 terecht als u een afspraak heeft en indien dit strikt noodzakelijk is.

U kunt een afspraak maken via www.haarlem.nl en als het niet anders kan telefonisch via 14023. Wij vragen u met klem om niet ziek naar de Publiekshal te komen. Het dringende advies is om de richtlijnen van het RIVM (www.rivm.nl) te volgen en als u ziek bent thuis te blijven en niet naar de Publiekshal te komen.

 

Het bestemmingsplan, het beeldkwaliteitsplan en bijbehorende stukken zijn te vinden op de agenda van deraadsvergadering van 9 april onder punt 5. Het bestemmingsplan is vanaf 15 april tevens raadpleegbaar opwww.ruimtelijkeplannen.nl

 

Ik ga ervan uit u hierbij voldoende te hebben geïnformeerd.

 

Met vriendelijke groeten,

 

Karsten Glas

Senior juridisch adviseur

Omgevingsbeleid

Gemeente Haarlem

T (023) 511 3544                         

Mob 06 426 38493

‘s Maandag’s afwezig