, ,

53 straten naar 30 km/uur

19 januari 2022 bron: Gemeente HAARLEM.

Een van de beste manieren om de verkeersveiligheid te verbeteren is door de snelheid te verlagen. In Haarlem zijn 53 straten geschikt om direct om te zetten naar 30 km/uur wegen.

 

Dit besluit is woensdag 19 januari genomen door het college. Wethouder Berkhout: ’30 km per uur wordt de norm. We maken een plan hoe we dit in de hele stad gaan invoeren en beginnen meteen waar dat kan. Daarom gaat de snelheid nu al omlaag in 53 straten in de Planetenwijk, de Bomenbuurt, Delftwijk en de Krim.’.

Het is de bedoeling dat Haarlem, ondanks de toenemende groei, bereikbaar, veilig en leefbaar blijft. In het afgelopen jaar vastgestelde mobiliteitsbeleid is daarom onder andere besloten tot het creëren van meer ruimte voor de fiets. Door de snelheid voor auto’s omlaag te brengen wordt het veiliger en ontstaat deze ruimte. In het ook nieuw vastgestelde verkeersveiligheidsbeleid is veel aandacht voor de veiligheid voor fietsers en voetgangers. De invoering van 30 km/u in de hele stad is hier daarom ook in opgenomen.

 

Welke straten gaat het om?

In deze 53 straten gaat de maximumsnelheid van 50 km/u naar 30 km/u. Drie straten met een huidig 30 km/uur sluiten naadloos aan bij de nieuwe 30 km/u zones. Bewoners ontvangen deze week een brief met informatie over het besluit.

1. Planetenwijk

Pleiadenstraat, Junoplantsoen, Pallasstraat, Herculesstraat, Siriusstraat, Eenhoornstraat, Schuttersstraat.

2. Bomenbuurt

Jan Haringstraat, Veenbergstraat, Veenbergplein, Heussenstraat, Akendamstraat, Sparenbergstraat, Ter Cleeffstraat, Van Dortstraat, Delftlaan.

3. Delftwijk

Rijnstraat, Waalstraat, Maasstraat*, Merwedestraat, IJsselstraat, Reggestraat, Dinkelstraat, Scheldestraat, Flevoplein, Lekstraat, Eemsstraat, Lingestraat, Diezestraat, Hunzestraat, Generaal Spoorlaan, Dokter de Liefdestraat, Marsmanplein, Rijksstraatweg parallelweg, Jan Prinslaan, Gerard van Eckerenstraat, Aart van der Leeuwstraat, Van Moerkerkenstraat, Nico van Suchtelenstraat, Dokter de Liefdehof, Du Perronstraat, Slauerhoffstraat*, Martinus Nijhoffstraat*, Garmt Stuivelingstraat.
*Reeds bestaande 30 km/u wegen die in zone worden opgenomen

4. De Krim

Lodewijk van Deyssellaan, Rijklof van Goensplein, Cornelis Speelmanlaan, Joan Maetsuykerlaan, Jan Pieterszoon Coenlaan, Cornelis van der Lijnlaan, Christoffel van Swolllaan, Van Diemenlaan, De Carpentierlaan, Laurens Reaellaan, Van Riebeecklaan, Otto van Reeslaan.

 

30 km in heel Haarlem

De maximum snelheid wijzigen is vaak niet mogelijk zonder ingrepen in de inrichting van een weg. Dat kost veel tijd en geld. Hoe en wanneer 30 km/u wordt ingevoerd in de straten van de rest van de stad wordt later dit jaar uitgewerkt in een plan van aanpak. In het plan zitten enkele uitzonderingen zoals hoofdroutes voor de auto en het OV.

Voor deze eerste 53 straten geldt dat de huidige inrichting zich al goed leent voor de maximum snelheid van 30. Door de verkeersborden te wijzigen wordt het ook mogelijk voor de politie om op de nieuwe snelheid te handhaven.

 

30 km ook in andere steden

 

Haarlem is niet de enige stad die de snelheid verlaagt. Andere steden zoals Utrecht, Rotterdam, Groningen en Amsterdam werken ook aan plannen om de snelheidsverlaging door te voeren.

Foto: Jur Engelchor