Vrije universiteit niet naar Haarlem

Vrije universiteit niet naar Haarlem
Na een lange periode van intensief overleg en goede samenwerking kiezen de Vrije Universiteit (VU) en de Open Universiteit (OU) uiteindelijk niet voor oprichting van University College Haarlem. Het bestuur van de gemeente Haarlem heeft zich tot het uiterste ingespannen om de universiteiten aan boord te krijgen. Dat dit niet is gelukt, betekent een flinke tegenvaller voor Haarlem en ook voor onze stichting. Met name de VU had twijfels. Lees verder
Hoe nu verder?
De doelstelling van onze stichting is niet veranderd. We blijven ons inzetten om de koepel met een publiek/maatschappelijk programma te openen. De gemeente Haarlem én onze stichting willen graag academisch onderwijs in de koepel. Academisch onderwijs blijft een van de pijlers, naast andere functies als start-ups, horeca en een filmtheater. Er is belangstelling uit binnen- en buitenland om het onderwijs in te vullen; de gesprekken zijn gestart nadat duidelijk was dat met name de VU twijfels had. Met de gemeente is afgesproken dat er op 10 januari 2018 een intentieovereenkomst met een academische partner moet zijn. Dat de VU en OU na 9 maanden overleg toch niet meedoen, zorgt ervoor dat er niet heel veel tijd over is. Werk aan de winkel dus.Ontwerp klaar voor uitvoering
Het ontwerp voor de koepel is tot op detailniveau gereed. Het wordt een gebouw met de nieuwste installatietechniek, gasloos, met gebruikmaking van de energie die de koepel opvangt in combinatie met aardwarmte. Alle onderzoeken voor het ontwerp zijn inmiddels afgerond (asbest, flora en fauna, fundering, constructie, akoestiek, historische waarden etc.) en de overleggen met de (monumenten)afdelingen van de gemeente en het Rijk zijn ook klaar. Dat betekent dat de bouwvoorbereidingen kunnen starten om in het najaar van 2018 met de bouw te beginnen.

Kerst met de Viooldiva’s
Op 13 december vindt het laatste evenement plaats voordat de deuren van de koepel tijdelijk sluiten. Het vierde (!) concert met de Haarlemse Viooldiva’s krijgt weer een bijzondere invulling. Suzanne Groot en Maria Eldering hebben voor het laatste concert in de koepel gekozen voor een hartverwarmend en herkenbaar symphonisch programma met een spectaculair opbouw van één naar uiteindelijk zeven musici. Het thema is Kerst. Warmte brengen in de koude koepel. Een belangrijk onderdeel van dit programma is filmmuziek. Bekende flarden uit beroemde films komen langs. “Waar ken ik dit ook alweer van?” is daarom deze avond het mantra. De muziek zal je zeker gaan verwarmen en ontroeren.
Kom vooral in kerstgala en neem je eigen (kerst)plaid/deken mee. De avond start om 20:30 uur; er is gluhwein én warme chocolade melk. Je kunt nog kaarten reserveren.

Boeken van rondleidingen
Tot en met januari 2018 kun je een rondleiding boeken bij beheerder Wagenhof. Dit kan via: https://www.kijkindekoepel.com.