Oekraïense vluchtelingen.

Dit is een bericht over de opvang van vluchtelingen bij de Koepel.

HBB heeft besloten om de woning van de voormalige adjunct directeur beschikbaar te stellen voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen.
 
In de woning zullen 8 vluchtelingen worden gehuisvest, waaronder een moeder met 4 kinderen. Er zullen geen volwassen mannen in de woning komen omdat deze terug gaan naar hun land om te helpen met de strijd tegen de buitenlandse indringer.
 
We (wijkraad) hebben gevraagd of er een aanspreek punt is.
De buurt heeft immers al ervaring opgedaan met vluchtelingen. Hoe beter het wordt gecoördineerd des te beter het is voor de mensen die het betreft.  


De opvang in de adjunctdirecteurswoning (HJW6) wordt gecoördineerd door Alet Meurs, een Haarlemse, die dit samen met haar man Rutger op zich heeft genomen.
De mensen die in de woning zullen verblijven zijn gisteren in Haarlem aangekomen en zijn eerst nog een paar dagen bij Alet en Rutger. Het is een bekend gezin van een vriendin van de familie.
Het gaat in eerste instantie om een moeder met haar 4 kinderen (tussen de 7 en 17 jaar).

HBB en Hans Schluter stellen de woning ter beschikking. De praktische kant van de opvang wordt door Alet en Rutger verzorgd. We staan in direct contact met hen.
Het emailadres van Alet is meurs@vanderlee.nu 

Fijn als er ook hulp / verbinding vanuit de buurt komt!

Met vriendelijke groet,
M.J.C. (Maaike) Uttien
Projectontwikkelaar

HBB
Nijverheidsweg 41, 2102 LK, Heemstede
E: muttien@hbbgroep.nl 
W: ;www.hbbgroep.nl