Inloop middag de Koepel

Een nieuw jaar, met nieuwe informatie. Over onderwijs natuurlijk. En zet ook die virtual reality bril op voor een goede indruk van het ontwerp. Je bent welkom zaterdagmiddag 13 januari, tussen 13 en 16 uur. In de koepel!

 

De laatste handtekeningen worden dezer dagen gezet. Hieronder valt ook een liberal arts opleiding met een specifiek karakter – vergelijkbaar met een University College. Deze wordt aangeboden door samenwerkingsverband tussen een Nederlandse en een Duitse onderwijsinstelling. Daarnaast worden postacademische programma’s met betrekking circulaire economie worden aangeboden. Studenten uit binnen- en buitenland zullen vanaf september 2020 in de koepel studeren en rond de koepel wonen. Onder meer in de Veste, het vroegere huis van bewaring op het terrein.

 

Oplossing Koepel stapje dichterbij
© Afbeelding: Panopticon
De schetsen voor een nieuw interieur. Onder de vloer zouden zes zalen voor colleges en bioscoopfilms moeten komen.

„Het academisch onderwijs voor het Haarlemse Koepelcomplex is bijna verzekerd.” Dat liet de stichting Panopticon gisteren, precies een dag voor een ultimatum van de gemeente Haarlem verliep, weten. Daarin is bepaald dat uiterlijk 10 januari een intentieovereenkomst met een universiteit moest bestaan. Met de Duitse SRH-Gruppe zijn de afspraken bijna rond.

SRH-Gruppe is een groot Duits opleidingsinstituut dat privé-onderwijs biedt in negen Duitse ’hochschulen’ en één in Paraguay. De SRH-Gruppe doet veel meer. Het beheert particuliere ziekenhuizen, revalidatiecentra en is zelfs actief in catering en ict.

Omdat de Duitsers zelf geen accreditatie hebben om in Nederland onderwijs aan te bieden wordt samengewerkt met een instituut dat die vergunning wel heeft en medio dit jaar van start gaat. Dat is de Global School for Entrepeneurship, die wordt opgericht door grondleggers van onder meer de Nyenrode Universiteit.„Het gaat”, zegt voorzitter Jacqueline van de Sande van Panopticon, „nog steeds in hoofdzaak om een Bachelor of Liberal Arts & sciences-opleiding.” Dat was eerder ook de bedoeling van het University College dat zou worden opgericht met de Open Universiteit en de Amsterdamse Vrije Universiteit. Die haakten vorig jaar af waarop het stichtingsbestuur andere opleidingsinstituten zocht.

Er zijn verder meerdere afspraken gemaakt met kleinere en deels nog niet op internet vindbare opleidingen, die elk op eigen wijze en op diverse manieren scholing gaan geven in het complex. Met middelbare scholen en Haarlemse hbo-opleidingen worden plannen gemaakt voor pre-college- en zomerschool programma’s ter voorbereiding op de bachelor of liberal arts.

 

,,Er komt vrijwel zeker academisch onderwijs in het Haarlemse Koepelcomplex.” Met die optimistische boodschap loopt de stichting Panopticon nog wat voor de troepen uit; er moet nog veel worden geregeld en besloten.

Onderwijsinhoudelijk zijn heel globale uitgangspunten geformuleerd. „Een breed platform waarin verschillende programma’s een plek krijgen die elkaar versterken.” En: „meebouwen aan een innovatief en verbindend Haarlem.” Ook: „Een sterk maatschappelijke en persoonlijke onderwijsvisie waarin culturele, sociale, etnische en sekseverschillen niet slechts worden getolereerd maar juist geapprecieerd vanuit de gedachte dat alleen zo creativiteit kan bloeien.”

Panopticon denkt nog steeds aan een levendige toekomst voor het voormalige gevangeniscomplex. De gemaakte afspraken zijn nog niet inhoudelijk. Daarvoor is de stichting in principe negen maanden tijd gegeven. Over het collegegeld is nog niets afgesproken. De stichting zelf ziet het liefst, evenals de gemeenteraad, een betaalbare studie Of dat met de nieuwe, particuliere instellingen ook lukt, durft de stichting niet met zekerheid te zeggen.Door het late afhaken van de UvA en de Open Universiteit kwam Panopticon flink in tijdnood. Het gemeentebestuur bepaalde, na uitvoerige en niet bepaald eensgezinde discussies in de gemeenteraad, dat er voor 10 januari een intentieverklaring moest zijn. Zou die er niet zijn dan kan de gemeente het complex terugkopen.

Panopticon-voorzitter Jacqueline van de Sande zegt dat de tijd te kort was om alle resterende mogelijkheden tegen het licht te houden.

Wethouder Jeroen van Spijk laat weten de ’serieuze voorstellen’ waar hij gisteren kennis van nam te bekijken. Hij gaat, laat een woordvoerder weten, de ondertekende overeenkomsten bestuderen in hoeverre deze overeenkomen met de voorwaarden die de gemeente heeft gesteld.”