Restauratie De Koepel

Aanvulling publicatie wegens abusievelijk wegvallen van informatie in de publicatietekst van ontwerp-omgevingsvergunning restauratie en gedeeltelijke wijziging voormalig gevangeniscomplex De Koepel in Haarlem (2018-09988)

Burgemeester en wethouders van Haarlem maken bekend dat zij, op grond van artikel 2.1, eerste lid, onder a en onder f, en artikel 2.10 en 2.15 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, voornemens zijn medewerking te verlenen aan een omgevingsvergunning voor het restaureren en het gedeeltelijk veranderen van een rijksmonument aan de Harmenjansweg 4 te Haarlem.

Project

De ontwerp-omgevingsvergunning voorziet in de restauratie en het gedeeltelijk veranderen van het ronde cellengebouw en het administratiegebouw van het voormalige gevangeniscomplex De Koepel, een beschermd monument als bedoeld in de Erfgoedwet.

Ter inzage

De ontwerp-omgevingsvergunning en de bijbehorende relevante stukken liggen vanaf 15 mei 2019 tot en met 26 juni 2019 ter inzage.

U kunt het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken inzien in de publiekshal in de Raakspoort, Zijlvest 39, 2011 VB te Haarlem (hoek Zijlvest/Raaks). De gemeente werkt op afspraak van maandag tot en met vrijdag tussen 11.00 en 16.00 uur en op donderdag tussen 11.00 en 20.00 uur. U kunt een afspraak maken via de website www.haarlem.nl of telefoonnummer 14023. Tussen 9.00 en 11.00 uur kunt u zonder afspraak terecht in de publiekshal. Wij adviseren u bij het maken van de afspraak rekening te houden met de termijn waarbinnen een zienswijze kan worden ingediend.

Zienswijze

U kunt uw zienswijzen schriftelijk of mondeling gedurende de termijn van ter inzage legging indienen, dus tot en met woensdag 26 juni 2019. De gemeente betrekt uw zienswijzen bij het nemen van een definitief besluit.

U kunt uw zienswijzen schriftelijk indienen bij: het college van Burgemeester en wethouders van Haarlem, t.a.v. de afdeling VTH/Team Procedures en Projecten, Postbus 511, 2003 PB te Haarlem. Uw brief moet voorzien zijn van: (1) uw naam en handtekening, (2) uw adres, (3) de datum waarop u de brief verzendt, (4) een omschrijving van het voorgenomen besluit en (5) uw inhoudelijke zienswijzen.

Daarnaast bestaat de mogelijkheid om uw zienswijzen mondeling in te dienen. Dit kan alleen op afspraak. U kunt hiervoor een afspraak maken met de behandelend ambtenaar via het algemene nummer van de gemeente Haarlem: 14023.

Let op: alleen diegenen die tijdig zienswijzen hebben ingediend en (daarnaast) belanghebbenden zijn, kunnen tegen het uiteindelijke besluit beroep aantekenen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.