pompproef Koepel

Mos Grondwatertechniek b.v. is gevraagd een pompproef te maken voor de nieuw te bouwen kelder onder de koepelgevangenis te Haarlem. Voor deze pomproef word een  zuigboring gemaakt in het tweede watervoerende pakket. Dit boorplan beschrijft de boorwerkzaamheden welke voor deze onttrekkingsbron uitgevoerd moeten worden.

Het materiaal wordt vrijdag 27 juni aangevoerd, waarschijnlijk duurt het onderzoek een week.

Hierbij nadere uitleg over de pompproef en de effecten op de omgeving. De boorstelling heeft een afmeting van 7,0 m lang en 2,0 m breed. De hoogte van de mast gestreken is circa 2,5 m en in boorstand 6,5 m.Tijdens het boren worden geen trillen veroorzaakt. Over de eerste 4,0 m wordt een schermmantel geplaatst en de overige meters wordt met een open boorgat onder waterdruk op diepte geboord.Bij het boren is een kraan aanwezig om hand en spandiensten te verlenen en om de boorbakken leeg te kunnen scheppen. Aanstaande maandag krijgen wij door wanneer geboord gaat worden. De peilbuizen worden as. donderdag geplaatst.Het streven is om de pompproef in de week van 8 juli tot 12 juli te houden indien het waterschap daar zijn medewerking aan verleent.

Voor geïnteresseerden is het detailplan bij ons op te vragen