,

Plannen Koepelgevangenis ‘kansrijk’

De plannen van de Stichting Panopticon voor een University College in de voormalige Haarlemse Koepelgevangenis zijn volgens het college van B en W ’kansrijk’. Dat heeft een eerste toets van die plannen duidelijk gemaakt.

Door Henk Geisth.geist@hollandmediacombinatie.nl – 21-10-2016, 7:05 (Update 21-10-2016, 15:30)


Een universitaire onderwijsinstelling inclusief een campus voor studenten en een aantal aanvullende voorzieningen past binnen de ambities en eisen die de gemeente heeft opgesteld voor een nieuwe invulling van het gevangeniscomplex.

De toets, een zogeheten quickscan, maakt deel uit van het haalbaarheidsonderzoek dat de gemeente nu uitvoert naar het initiatief Open de Koepel van Panopticon. Dat onderzoek moet ook aantonen of de plannen financiëel haalbaar zijn of niet.

Onderzoek Koepel van start

De komende maanden moet duidelijk worden of het plan van de Stichting Panopticon voor de vestiging van een University College in de Koepel een haalbare zaak is. Het onderzoek van de gemeente naar de haalbaarheid van die plannen gaat nu van start.

Lees verder…De gemeenteraad heeft voor de zomer besloten tot dit onderzoek omdat de gemeente overweegt het Koepelcomplex van het rijk aan te kopen en meteen door te verkopen aan Panopticon. Deze bijzondere verkoopprocedure, de AB-BC constructie, is alleen mogelijk indien de Koepel straks voor een substantieel deel een maatschappelijke invulling krijgt. Dat is met Open de Koepel en een universiteit zeker het geval, oordeelt het college.

De haalbaarheid van de plannen hangt ook af van het bedrag dat het Rijksvastgoedbedrijf met de verkoop van de Koepel wil binnenhalen. Het Rijk rondt deze week de taxatie van het complex af en legt volgende week het verkoopaanbod met verkoopprijs bij de gemeente op tafel. Ook de gemeente laat een taxatie uitvoeren. Mochten de plannen van Panopticon uiteindelijk financieel niet haalbaar blijken, dan gaat het Rijksvastgoedbedrijf de gevangenis verkopen aan de hoogste bieder.

Jacqueline van de Sande van Panopticon is ’ontzettend blij’ met de uitkomst van de quickscan. ,,De plannen zijn nu in feite op inhoud positief beoordeeld. Er komt voor zo’n quickscan toch heel veel kijken, daarvoor hebben wij veel uit de kast moeten halen. Dat was voor ons heel spannend.’’ De positieve uitkomst is echter nog geen garantie dat Panopticon straks ook daadwerkelijk de Koepel kan overnemen.

Panopticon wint eerste slag om de Koepel

Er komt een onderzoek naar de haalbaarheid van een University College in de voormalige Koepelgevangenis in Haarlem. Een meerderheid van de gemeenteraad stemde donderdagavond in met een verkennend ondezoek naar de mogelijkheden van dit plan van de Haarlemse Stichting Panopticon.

Lees verder…Van de Sande: ,,We moeten afwachten met welk verkoopaanbod het Rijk komt. Dat wordt ook ontzettend spannend, want ik ben bang dat het Rijk met een hoge taxatiewaarde komt. Wij weten wat we ongeveer kunnen bieden met dit plan, ons bod moet minimaal gelijk zijn aan de taxatiewaarde. Maar het zal vermoedelijk lager liggen dan wat het Rijk wil. Als het Rijk een torenhoge prijs vraagt, dan is het voor ons einde oefening.’’

Daarnaast moeten ook de Universiteit van Amsterdam en Inholland nog haar handtekening zetten onder een intentieovereenkomst met Panopticon. Deze instellingen nemen daarover de komende weken een definitief besluit.

Het afgeronde haalbaarheidsonderzoek wordt eind volgende maand voorgelegd aan de raadscommissie Ontwikkeling. Dan moet duidelijk worden of de gemeente al of niet door gaat met de AB-BC constructie.

Dit artikel is ook in de nieuwsbrief  van het Haarlems Dagblad verschenen. Bent u nog niet geabonneerd op onze nieuwsbrief? Meldt u zich dan hier aan!