Panopticon

Als wijkraad Scheepmakersdijk e.o. zijn wij diep teleurgesteld door het bericht dat de Vrije en de Open Universiteit uiteindelijk hebben besloten om de samenwerking met de Stichting Panopticon stop te zetten. Het is bijzonder betreurenswaardig dat hiermee de mogelijkheid om in Haarlem een instelling voor academisch onderwijs te stichten lijkt te zijn verdwenen.

 

Eerlijk gezegd begrijpen wij de motivering van het besluit niet helemaal: Er wordt onder meer aangevoerd dat het gedachte University College niet onderscheidend genoeg zou zijn. Dat nu is de grootst mogelijke onzin: Een curriculum als dat van het University College komt naar ons beste weten nergens anders in de Nederlandse universitaire wereld voor. Voor de financiële onzekerheden kunnen nog wel oplossingen worden gevonden. Ook de maanden en maanden durende periode voor het nemen van het besluit heeft ons verbaasd. Het had allemaal wel sneller gekund waardoor Panopticon nog een reële tijd had gehad om op zoek te gaan naar alternatieven.

Waren wij complotdenkers, dan zouden wij geloven dat de beide universiteiten op slinkse wijze een potentiële concurrent voor het Amsterdamse University College buitenspel hebben willen zetten.

 

Haarlem zal het hoogst waarschijnlijk zonder universitair onderwijs moeten doen. Dat is heel jammer. Het UC was, samen met de andere door Panopticon in gang gezette culturele en educatieve ontwikkelingen, zonder meer een verrijking voor de stad geweest. De grote belangstelling die er nu al is bij allerlei in de Koepel georganiseerde evenementen heeft dat in voldoende mate bewezen.

Wij kunnen als wijkbewoners slechts hopen dat bij de ontwikkeling door (eventuele) anderen op deze voet wordt voortgegaan. Als wijkraad claimen wij in ieder geval een volwaardige positie bij het denken over en uitwerken van plannen voor de Koepel. Wij gaan daarover met de gemeente in overleg.

Tot slot willen wij als wijkraad het bestuur van de Stichting Panopticon, het Haarlemse College van B&W en de vele betrokken ambtenaren danken voor hun inzet. Dat het niet is gelukt heeft zeker niet aan hen gelegen.

Dit artikel is 6 dec in het Haarlems Dagblad gepubliceerd.