,

Op zoek naar 21 miljoen voor de Koepel

Haarlems Dagblad Henk Geist

De Stichting Panopticon krijgt tot 1 december de tijd om de financiering van haar plannen voor de voormalige koepelgevangenis rond te krijgen. In ruim zeven maanden tijd moet de stichting zo’n 21 miljoen euro bij banken en particuliere investeerders zien los te krijgen.

Een meerderheid van de Haarlemse gemeenteraad, 24 van de 39 raadsleden, stemde daar gisteravond mee in. De raad is ook in meerderheid bereid om af te zien van het terugkooprecht dat de gemeente nog heeft op het monumentale gebouw, want dat vormt volgens Panopticon nu een belemmering voor financiers om in het project te stappen. De stichting is al in overleg met onder meer de Rabobank en Triodos Bank en het Nationaal Restauratiefonds heeft al miljoenen toegezegd.

Slaagt Panopticon er niet in om voor de deadline het geld binnen te halen dan maakt de gemeente alsnog gebruik van haar terugkooprecht op de monumentale Koepel. De raad liet gisteravond vrijwel unaniem weten in dat geval ook niet te willen investeren in het plan als Panopticon daar om vraagt.

Vooral de rol van de PvdA was doorslaggevend. ,,Niemand van onze fractie deelt de mening dat er nu een solide plan ligt voor de Koepel, het is een ingewikkelde afweging. Maar er is binnen de fractie wel een meerderheid, sommigen schoorvoetend, die Panopticon nog één kans wil geven’’, zei fractievoorzitter Ienke Verhoeff. ,,Als het programma van Panopticon echt wordt gerealiseerd, past dat in onze eisen en kan dat bijdragen aan een goede ontwikkeling van Haarlem-Oost.’’ Alleen PvdA’er Marceline Schopman volhardde in haar standpunt en wil stoppen met het plan.

Heikel punt is nog dat Panopticon de twee directeurswoningen wil doorverkopen om meer financiële armslag te krijgen. De raad vindt dat ze in eigendom van Panopticon moeten blijven en dat ontwikkelaar HBB, vanaf het begin betrokken bij het project, maar een lening moet verstrekken aan de stichting.

zichtlijn op de Koepel.