Nieuw stap naar onderwijs de Koepel

persbericht gemeente Haarlem

 
Het Haarlemse  college  van B&W  zet  een volgende  stap  in de  ontwikkeling  van de  Koepel
het voormalige  gevangenisterrein  aan  de rand van  het  centrum en  Haarlem-Oost.  
Het sinds  2017 doorlopen  bestuurlijke  proces heeft  uiteindelijk  geleid tot  een  degelijk plan
voor een  ‘University  of Small  and  Medium Business’,  aldus  het college.  Nu  is het  aan  de
gemeenteraad  om zich  over  de Koepel-plannen  uit  te spreken  en  met een  zienswijze  te
komen.  Het plan  is  als burgerinitiatief  ontstaan.  Het college  complimenteert  de inzet  en
lange adem  van  de initiatiefnemers  en  hun onderwijspartners  met  het resultaat.

Het stadsbestuur  heeft  tot de  volgende  fase in  de  ontwikkeling besloten  op  basis van  het
onderwijsplan  van de  Duitse  SRH uit  Heidelberg  (met o.a.  de  universiteit van  Wiesbaden)  
en de Nederlandse  Global  School for  Entrepreneurship  (GSE). Dit  plan  sluit aan  op  de
uitgangspunten  van het  college  en  de  positieve business  case  van Stichting  Panopticon,  de initiatiefnemer  van de  Koepel-plannen.

Wethouder  Floor Roduner  (Ruimtelijke  Ontwikkeling):  “De ontwikkeling  van  de Koepel  is  een belangrijke  invulling voor  dit  gedeelte van  de  stad. Een  prachtig  monument blijft  behouden voor Haarlem.  Een  gebouw bedoeld  om  besloten te  zijn,  wordt nu  open  en toegankelijk.
Ondernemers  kunnen hier  aan  het werk  en  er komt  plek  voor horeca  en  ontspanning. Dit kan allemaal  veel  gaan bieden,  voor  de wijk,  voor  de stad  en  daarbuiten.”

Het college  vraagt  de raad  nu  om zijn  zienswijze  omtrent de  Koepel-plannen  kenbaar te
maken.  Specifiek over  het  voorgenomen collegebesluit  om  af te  zien  van  het
ontbindingsrecht.  Voorwaarde is  wel  dat Panopticon  erin  slaagt de  financiering  voor de
herontwikkeling  van de  Koepel  rond te  krijgen.  Als de  gemeenteraad  met het  besluit  van het college  mee gaat,  kan  Panopticon een  volgende  stap zetten  naar  realisatie van  de  Koepel- plannen.

Wethouder  Jur Botter  (Onderwijs):  ”Het is  mooi  om te  zien  hoe  het initiatief  uiteindelijk  leidt tot de  realisatie  van academisch  onderwijs  in de  stad.  Dat was  een  wens van  de  raad en  het college.  Academisch onderwijs  is  een toevoeging  aan  het aanbod  van  onderwijs in  Haarlem. Daarmee  krijgen we  straks  een onderwijsaanbod  over  de gehele  breedte.”

Initiatief  betrokken Haarlemmers
De herontwikkeling  van  de Koepel  is  begonnen in  2014.  De gemeente  Haarlem  heeft het
complex  in 2017  van  de rijksoverheid  gekocht  en doorverkocht  aan  de Stichting  Panopticon.
Van meet  af  was het  doel  er een  academische  opleiding te  vestigen.  Het collegebesluit  is  een stap in  de  goede richting.

Floor Roduner:  “Het  ontwikkelen van  de  Koepel kost  inzet,  maar levert  veel  op voor  de  stad.
Door de  samenwerking  tussen overheid,  bedrijfsleven  en onderwijs  op  het gebied  van
duurzaamheid,  energie en  mobiliteit  ontstaat nu  een  kenniscentrum waar  met  name het
lokale  MKB van  profiteert.  Dit zal  tot  versterking van  het  economisch klimaat  leiden,  met extra banen  en  investeringen.  Een meerwaarde  voor  heel Haarlem.”


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.