,

Koepel en parkeren

Artikel in het Haarlems Dagblad over ontwikkelingen rond de Koepel, met speciale aandacht voor het te verwachten parkeerprobleem.