,

Koepel Elan Wonen en Duwo

Eind vorige maand nam Elan Wonen met DUWO Student Housing de grond rond de Koepelgevangenis in Haarlem over van de stichting #Panopticon. Afgelopen week is er gesproken met Elan Wonen en een klein comité van de Wijkraad/buurtbewoners over het vervolgproces.

Voor deze bespreking hebben we, naast de bestaande vragen, nog tientallen vragen verzameld. Items als: privacy, bouwhoogtes, wie zijn de toekomstige bewoners en meer passeerden de revue.

Elan kon op veel vragen nog geen antwoord geven daar er nog geen uitgewerkte plannen zijn.

Naar verwachting zijn de schetsen eind van dit jaar gereed.

Half september wordt er een bijeenkomst gepland voor de directe omwonenden, dan zal de laatste stand van zaken door Elan gepresenteerd worden.

Open de Koepel impressie