De Koepel plannen

Dat de buurt behoorlijk in de war was over de komst van Elan Wonen en Duwo als nieuwe partijen, bleek wel door de grote opkomst bij onze wijkraadsvergaderingen.

De toegezegde voorlichtingsavond voor de buurtbewoners heeft

vanavond plaatsgevonden; er was sprake van een massale opkomst van wijkbewoners en andere geïnteresseerden.

Op zijn zachtst gezegd, waren de bewoners behoorlijk geshockeerd en boos door de getoonde conceptplannen.

De afmetingen en volumes in deze plannen leken massaler te zijn dan wat ooit met Panopticon was afgesproken.

We gaan nu een fase van onderhandelen in, het laatste woord hierover is nog niet gezegd!