,

De Koepel AZC opvang gaat eerder sluiten

De Koepel AZC opvang gaat eerder sluiten dan verwacht, dit volgens een officieel bericht van het COA.

Hierna te lezen:

de_koepel_papentorenvest_2015.jpg

Beste allen,

 

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers heeft dinsdag jl. besloten om azc azc Haarlem de Koepel actief te gaan sluiten. Onze opvangcapaciteit is afhankelijk van het aantal asielzoekers dat we opvangen. Op dit moment hebben wij te maken met een daling van de bezetting in de opvanglocaties. Omdat bewoners in azc’s meer – en kwalitatief betere – voorzieningen ter beschikking hebben is besloten de noodopvangen af te bouwen en de leegstand in de azc’s te benutten.

Gevolgen voor de bewoners

Voor de bewoners betekent dit dat ze verhuizen naar een ander azc. Op dit moment is nog niet bekend wanneer en naar welk azc zij zullen verhuizen. Wanneer dit bekend is, worden zij hierover geïnformeerd. Tot nu toe was er in azc Haarlem de Koepel sprake van een instroomstop en uitsluitend door- en uitstroom door middel van natuurlijk verloop.

 

Bijzondere omstandigheden

Bij het verhuizen van mensen naar een andere locatie wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met bijzondere omstandigheden, zoals  een medische behandeling  die  uitsluitend in de regio kan plaatsvinden.

 

Tot slot

We hopen de laatste periode in goede samenwerking af te ronden. Wij zullen er alles aan doen om de sluiting van azc Haarlem de Koepel zo goed mogelijk te laten verlopen. Wanneer u naar aanleiding van deze sluiting vragen heeft, kunt u uiteraard contact met mij opnemen.

 

 

Met vriendelijke groet,

Menno Schot

 

Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA)

Unit Midden-Noord / Uitvoering

Locatiemanager azc Haarlem de Koepel en azc Vijfhuizen

 

 

Telefoon:               088 – 7150600

Website:                 www.coa.nl

Bezoekadres:        Oostvest 22, 2031 WB Haarlem

Postadres:             Postbus 3002, 2280 ME Rijswijk