College verleent vergunning voor verbouw Haarlemse Koepelgevangenis

College verleent vergunning voor verbouw Haarlemse Koepelgevangenis
Zo moet het Koepelterrein er straks uit gaan zien.  © Faro Architecten
HAARLEMS DAGBLAD

De verbouwing van de voormalige Koepelgevangenis kan wat betreft het college van B en W van start. Het college heeft daarvoor deze week de benodigde omgevingsvergunning verstrekt en het bestemmingsplan vastgesteld.

Tegen omgevingsvergunning en bestemmingsplan zijn 43 bezwaren (zienswijzen) ingediend, door onder meer buurtbewoners, wijkraad, bioscoop Pathé en de Bond Heemschut. Die bezwaren hebben op een beperkt aantal punten geleid tot een aanpassing van het plan. Dat beoogt om in en rond het monumentale complex een onderwijsinstelling, hotel, bioscoop, restaurant, buurtwinkel en de bouw van honderd sociale huurwoningen, 250 studentenwoningen en een ondergrondse parkeergarage mogelijk te maken.

De bezwaren richten zich onder meer tegen de toegestane hoogte van de nieuwbouw, zowel aan de kant van de Damaststraat en Harmenjansweg (drie en twee lagen) als aan de kant van de Papentorenvest (vier lagen). De nieuwbouw ontneemt het zicht op het rijksmonument, stellen de bezwaarmakers. Voorgesteld wordt om dan maar minder woningen te bouwen.

Omwonenden voorzien ook dat de horeca met terrassen tot overlast gaat leiden in nachtelijke uren. De parkeergarage zal met 130 plekken te weinig capaciteit krijgen, waarmee parkeeroverlast in de buurt in het verschiet ligt. Dat op het voorplein bij de Harmenjansweg nog eens twintig tijdelijke parkeerplaatsen worden aangelegd, stuit ook op kritiek. Vooral ook omdat in het verleden de buurt een voorplein met een groene inrichting is voorgehouden. ,,De vele op- en aanmerkingen die in de loop van de tijd zijn gemaakt op de plannen van de ontwikkelaars, zijn slechts miniem aangepast’’, stelt de Stichting Belangenbehartiging Scheepmakerswijk in haar bezwaar. ,,Door de lange voorgeschiedenis zijn er bij de buurtbewoners verwachtingen geschapen die, naar het zich laat aanzien, niet verwezenlijkt lijken te gaan worden.’’

Volgens het college garandeert de toegestane bouwhoogte nog steeds voldoende zicht op de Koepel en het Huis van Bewaring. Er is geen sprake van inkijk bij achtertuinen van aangrenzende woningen. Het parkeerplan omschrijft het college als realistisch. Parkeeroverlast in de buurt wordt voorkomen doordat er een vergunningensysteem van kracht is in de omringende straten. Het voorplein mag maximaal vijf jaar voor parkeren worden gebruikt, daarna krijgt het een groen karakter. Een terras op dit plein wordt in deze fase van de planvorming niet mogelijk gemaakt. De terrassen die elders op het terrein komen, moeten na elf uur ’s avonds gesloten zijn.

Ook de bezwaren van bioscoopexploitant Pathé tegen de komst van de nieuwe bioscoop Filmkoepel met zes zalen worden door het college terzijde gelegd. De vrees voor leegstand bij andere bioscopen in de stad – ook in Schalkwijk is nu een bioscoop in aanbouw – wordt niet gedeeld. Het bioscoopbezoek in Haarlem ligt veel hoger dan het landelijk gemiddelde, stelt het college. Zelfs met beide nieuwe bioscopen wordt nog niet geheel voorzien in de behoefte. Wel wordt de nieuwe bioscoop gehouden aan het maximum aantal stoelen van zeshonderd, uitbreiding is niet mogelijk. ,,De opening van de Filmkoepel maakt het behoud van een rijksmonument en de vermindering van de leegstand van gebouwen in de Haarlemse binnenstad mogelijk’’, meent het college.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.