,

Boerhaavekliniek geen opvang asielzoekers

Het COA was bezig met een tweede noodopvanglocatie in de stad, namelijk de voormalige Boerhaavekliniek. Ondertussen is de Boerhaavekliniek volledig opgeleverd en is deze klaar om de vluchtelingen te ontvangen.

Nu heeft COA bekend gemaakt af te zien van de Boerhaavekliniek als noodopvanglocatie. De locatie wordt een soort slapende locatie en wordt alleen gebruikt op het moment dat de instroom weer extreem hoog wordt en er weer noodlocaties geopend moeten worden.  Dit betekent concreet dat het COA personeel niet meer werkzaam zal zijn in de Boerhaave. Alleen de beveiliging blijft 24/7 aanwezig.

Ook de noodopvang in Vijfhuizen gaat binnenkort sluiten.  Voor De Koepel loopt het contract ook nog tot het einde van het jaar. In de Koepel wonen momenteel ca. 300 bewoners. Het merendeel heeft al een status en wacht op een woning. Over de toekomst van deze locatie zal, na de zomer, aan de provinciale regietafel worden besproken.  En mocht er sprake zijn van verlenging, dan zal er eerst met de omwonenden en de klankbordgroep gesproken worden.