,

Asielprocedure vanuit azc Haarlem de Koepel

Voor vrijwel alle bewoners van azc Haarlem de Koepel is inmiddels de asielprocedure van start gegaan. Dagelijks vertrokken er om 6:45 bussen met bewoners naar de IND Schiphol voor het indienen van hun asielverzoek. Afhankelijk van het vluchtverhaal moesten bewoners gemiddeld een week lang dagelijks naar Schiphol voor hun interviews, juridische begeleiding, vertalingen, eventuele correcties en voor sommigen een besluit van de IND. Bewoners die direct afgewezen werden vertrokken uit Haarlem de Koepel of uit Nederland. Ongeveer de helft van de bewoners hebben direct een tijdelijke verblijfsvergunning ontvangen voor 5 jaar. Bij andere bewoners kon de IND niet gelijk een beslissing nemen en dat betekent dat uitgebreider onderzoek gedaan moet worden naar het vluchtrelaas.

IMG_0056

Inburgering

De vergunninghouders kunnen in de COA-opvang beginnen met de voorbereiding op inburgering in de Nederlands samenleving. Het COA werk nauw samen met Novacollege en Gemeente Haarlem om de bewoners een goede start te geven. Het inburgeringstraject in de COA-opvang is geintensiveerd en in samenwerking met het Novacollege gaat er een pilot van start waarbij de bestaande “leerlijn” vanuit de conversatielessen en lessen basaal Nederlands vanuit de noodopvang, doorloopt in de inburgeringsprogramma’s en uiteindelijk in de gemeente naar betaald werk of studie. Het inburgeringsprogramma bestaat uit Nederlands al Tweede Taal (NT2), Kennis van de Nederlandse Maatschappij (KNM) en Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA). Voor de vergunninghouders die weten dat zij een woningaanbod krijgen in een van de gemeentes in de regio Haarlem wil het COA, de gemeente Haarlem en Vluchtelingenwerk de maatschappelijke begeleiding al vroegtijdig opstarten zodat die niet onderbroken wordt door een verhuizing uit de COA-opvang naar een van de gemeentes, terwijl ze al in de regio verblijven.

Bezetting

Momenteel is azc Haarlem de Koepel nog “bevroren” voor reguliere instroom. Omdat alle bewoners van Haarlem de Koepel de asielprocedure doorlopen vindt er alleen instroom plaats van nieuwe bewoners die versneld naar de IND moeten. Het zou namelijk oneerlijk zijn als nieuwe bewoners in Haarlem komen en gelijk hun asielverzoek kunnen indienen, terwijl anderen tot 15 maanden moeten wachten als zij bijvoorbeeld op een andere noodopvanglocaties geplaatst worden.
Aangezien er wel bewoners vertrokken zijn is de bezetting momenteel wat lager dan gebruikelijk, namelijk rond de 320 personen. Hieronder de verdeling van de bezetting naar nationaliteit.
2-16-07 Koepel Coa

Menno Schot Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) Unit Midden-Noord / Uitvoering Locatiemanager azc Haarlem de Koepel, azc Haarlem Boerhaave en azc Vijfhuizen