,

Leuren met de Koepel

Haarlems Dagblad 9 sept.

In aansluiting op dit artikel in het Haarlems Dagblad van 9 september, het volgende;

Mocht het zo zijn dat de AB-BC constructie niet doorgaat met Panopticon, dan betekent dit dat de technische- en selectiecommissies aan de slag gaan in opdracht van het Rijksvastgoedbedrijf.

Wij, Haarlemmers/wijkbewoners, krijgen het geselecteerde plan, dat pas na de gemaakte keuze openbaar wordt, te zien.

Haarlem en zijn (buurt)bewoners staan tijdens dit proces buiten beeld.

Het is vreemd en maatschappelijk gezien onjuist dat wij als buurt geen enkele inspraak hebben of inzicht krijgen in de andere te presenteren plannen.

Ook de Gemeente heeft zich daarmee op een zijspoor laten plaatsen.

Dit is niet wat je noemt transparant beleid.

Pas achteraf kunnen wij er eventueel iets van vinden en wellicht bezwaar maken.

Het risico dat een grote vastgoedpartij het terrein vol kan bouwen is aanwezig.

Natuurlijk moet elke partij de Nota van Ambities en Eisen volgen, maar we missen de term “wenselijkheid”.

 

Wij denken, dat naast de architecturale, ook sociale elementen als acceptatie door de omgeving en het bijdragen aan de sociale cohesie, zouden moeten worden meegewogen.

 

Deze elementen achteraf eventueel te moeten bevechten via acties, procedures, etcetera is uitermate contraproductief.