,

Wijkkrant lente 2017

Het voorjaarsnummer is uit.

Veel informatie over bouwen, verkeer, de Koepel en nog veel meer.

Buurtbewoners hebben het gedrukte exemplaar in de brievenbus ontvangen.

De krant is hier te downloaden ➡  Wijkkrant Scheepmakerswijk 2017-01

 

Voorwoord wijkkrant 2017-01

 

Een sterk staaltje participatie in onze wijk laat zien dat de burger in onze wijk mondig genoeg is.

 

Dit blijkt onder meer uit Scheepmakers Kwartier (SMK) fase 2B

waar, door het starten van een participatietraject met gemeente, projectontwikkelaar, omwonenden en de wijkraad, onder leiding van ‘Bureau de Weide Blik’, op belangrijke punten overeenstemming werd bereikt. Een mooi voorbeeld is het aantal woonlagen dat aan de zijde van de Harmenjansweg werd teruggebracht van acht naar vijf.

 

Menigeen zal de ontwikkelingen rond ‘De Koepel’ hebben gevolgd. Nadat het overgrote deel van de omwonenden voor Panopticon koos, in plaats van een openbare verkoop door het Rijks Vastgoed Bedrijf, werd met handtekeningenacties en protestdemonstraties de aandacht van diverse (landelijke) media getrokken. Wat de buurt wilde, kon de Haarlemse politiek onmogelijk ontgaan want ook de publieke tribune in de Raadszaal zat vol met voorstanders.

Het werd uiteindelijk een verhitte eindstrijd. De stemmen staakten met 18-18, waarna het College de knoop doorhakte en voor een ‘University’ in de Koepel koos.

De komende tijd gaan we een spannende, nieuwe fase in: de plannen worden verder uitgewerkt.

 

‘De Fietsznfabriek’ is in het decembernummer al uitvoerig aan de orde gekomen. Binnenkort wordt de verkoopnota openbaar en zal deze behandeld worden in de Gemeenteraad.

 

In deze lentewijkkrant zijn er gastschrijvers die een bijdrage leveren: ‘Mijmeringen van een Buurman’ van Iskander Serail, bewoner van de Drostefabriek , tevens actievoerder voor het behoud van ‘De Oerkap’. Uit onze wijk levert schrijver Lodewijk Wiener een bijdrage met de tekst die hij tijdens de actie voor ‘Panopticon’ op de deur van het stadhuis aan de Grote Markt spijkerde.

 

Tot slot verwijs ik naar onze website (https://www.wijkraadsmd.nl/) waar we zoveel mogelijk up to date nieuws plaatsen.

 

Heb je zelf een idee, vraag of opmerking, schroom niet en laat het ons weten.

 

Uw Wijkraad is de lente fris en vol goede moed begonnen!

 

Albert Diederik

Voorzitter