De nieuwe website

De nieuwe website is in de lucht!
Zoals we al eerder aangekondigd hebben gaan wij onze communicatiemiddelen verbeteren en uitbreiden. Dit is onze nieuwe website.
We zijn in de testfase dus heeft u opmerkingen, aanwijzingen of ideeën dan zijn die van harte welkom!
We zijn in 2015 het project “Nieuwe Communicatie” gestart en hebben dit begin 2016 uitgewerkt.
Deze informatie is (hier) te vinden.
Communicatie-website WR SMD v2
Door een optimale zoekfunctie zijn de laatste nieuwtjes, maar ook de notulen van de vergaderingen van de wijkraad terug te vinden.
Op de website kan men zich tevens aanmelden voor de nieuwsbrief.
Deze nieuwsbrief zal onregelmatig verschijnen bij bijzondere of belangrijke zaken die extra aandacht vergen.
Natuurlijk zijn er ook onze social media kanalen Facebook en twitter te bekijken.