Niet gewenste lantarenpalen

Bewoners Houtmarkt en wijkraden zijn het niet eens met de geplaatste straatverlichting!