schroefboorstelling de Scheepmaker

Scheepmakerskwartier 2b de Scheepmaker.

Vrijdag 25 mei is de aanvoer van de schroefboorstelling. 

Een schroefboorstelling schroeft  heipalen in de grond en ziet er uit als een grote heimachine.

De aanvoer zal rond de middag plaats hebben.

Het is niet exact te zeggen, daar groot transport altijd wat stroef loopt bij op- en afladen.

Wilt  u  er  rekening mee houden dat er oponthoud kan zijn in  de Harmenjansweg  tussen ca 10.30  en 15.00 uur.

Uiteraard doen  wij ook  onze best  om het  zo  spoedig en  soepel mogelijk te laten verlopen.

Het  schroeven  van  de palen neemt 20 werkbare dagen in beslag.

Maar  kan  door  omstandigheden uitlopen, op  een oude locatie met  van alles in  de  grond kan de produktie  tegen  vallen

De  eerste  werkzaamheden zullen maandagmorgen aanvangen.

 

Met een vriendelijke groet

Heddes bouw en ontwikkeling

Erik Vreeker

info@heddes.nl