,

Scheepmakerskwartier fase 2B

Voor het Scheepmakerskwartier fase 2B start WibautĀ samen met de wijkraad, omwonenden en de gemeente een participatietraject op, geleid door een onafhankelijke voorzitter. Belanghebbenden kunnen de voortgang en afspraken op de voet volgen. Zo streven we ernaar om te komen tot een breed gedragen plan.

12 oktober start participatietraject voor project De Scheepmaker

Graag informeren wij u via deze nieuwsbrief over de ontwikkelingen omtrent De Scheepmaker in Haarlem.

Op 15 juni heeft er een inloopavond plaatsgevonden. Tijdens deze avond hebben wij zowel positieve als minder positieve reacties ontvangen. In deze periode heeft het uitwerkingsplan 6 weken ter inzage gelegen. Een aantal omwonenden heeft zienswijzen ingediend. Naar aanleiding hiervan is in overleg met de gemeente en de Wijkraad besloten om een participatietraject op te starten met een klankbordgroep. Het doel van dit traject is om te komen tot een gedragen stedebouwkundig plan. Dit participatietraject zal plaatsvinden onder leiding van een onafhankelijk voorzitter. Zowel de gemeente, de Wijkraad, een afvaardiging van de omwonenden en wij als ontwikkelaar zullen vertegenwoordigd zijn.

De startbijeenkomst voor de gehele buurt zal plaatsvinden op 12 oktober. Buurtbewoners hebben per brief een uitnodiging gehad. Met de klankbordgroep zal bekeken worden waar het plan aangepast en verbeterd kan worden. De verwachting is dat er omstreeks eind november een slotbijeenkomst zal plaatsvinden.

Informatie over het participatietraject, verslagen, presentaties kunt u vanaf 12 oktober terugvinden op deĀ website. Wie geen beschikking heeft over internet zal de informatie ontvangen in de brievenbus.

 

Met vriendelijke groet,
Projectteam De Scheepmaker