Omgevingsvergunning Scheepmaker

Nieuwsbrief de Scheepmaker

Omgevingsvergunning onherroepelijk
De omgevingsvergunning is sinds 1 december onherroepelijk! Op 19 oktober is de omgevingsvergunning door de gemeente Haarlem verleend. Er zijn gedurende 6 weken 0 bezwaren binnengekomen. Dat is mede te danken aan het eerdere constructieve participatietraject met de buurt. Een resultaat waar we trots op zijn. Voor de kopers betekent dit dat de koopaktes binnen afzienbare tijd kunnen passeren bij de notaris. We verwachten vanaf 15 januari. Zij ontvangen bericht van PUUR makelaars.

Update verkoopproces
Binnen twee maanden na de start verkoop heeft meer dan 90% van de uitgenodigde inschrijvers de koopakte getekend, dan wel aangegeven over te gaan tot de aankoop van een woning in De Scheepmaker. Voor de resterende, nog niet definitief verkochte bouwnummers voeren we verkoopgesprekken. Het kan zijn dat een optant om wat voor reden dan ook afziet van de aankoop. Je maakt dus een kans om alsnog uitgenodigd te worden voor een verkoopgesprek, afhankelijk van welke bouwnummer(s) je op hebt ingeschreven. Voor kadewoningen 8 en appartementen F26,  1 x type H en Q geldt dat als nieuwe genodigden – of huidige optanten – afzien van koop, we nieuwe inschrijvers zullen uitnodigen.