,

Nieuwe lindebomen aan de Kelderwindkade.

Hierbij informatie over de voortgang van het planten van nieuwe lindebomen aan de Kelderwindkade.
 
Afgelopen maanden is er overlegd met de Regisseur Openbare Ruimte van de gemeente en de Wijkraad c.q. de Groencommissie van de VvE Scheepmakerskwartier fase 1 geweest. Er zijn afspraken gemaakt over de invulling van de boomspiegels (de niet verharde ruimte om de stam van ca. 1 vierkante meter). Er is voor een duurzame oplossing gekozen die de biodiversiteit in de wijk zal verhogen, door deze ruimtes te vergroenen. Door gebruikmaking van zaden en planten van inheemse bloeiende soorten, worden de boomspiegels en daarmee de kade aantrekkelijk voor insecten, zoals hommels, vlinders, bijen en zweefvliegen. Dit zal bovendien ten goede komen aan de vogelstand. Alle boomspiegels aan de kade worden verhoogd door middel van opsluitbanden. Dit ter voorkoming van het inrijden van vrachtwagens en ander verkeer. Vervolgens worden alle boomspiegels aangevuld met een soortgelijk substraat dat ook is gebruikt in de bloembakken aan de Avegaarplaats en waarvan de positieve werking in de afgelopen vijf jaar inmiddels is bewezen.
 
Voor het aanschaffen van beplanting is door de Groencommissie een subsidie aangevraagd bij de gemeente via het Leefbaarheid en Initiatiefbudget.
 
De gemeente Haarlem heeft door een gespecialiseerd groenbedrijf alle bomen en boomspiegels op de Kelderwindkade laten onderzoeken. Daaruit kwam helaas naar voren, dat de zeven geplante bomen bij fase 2A niet de juiste geplande soort zijn. Gelijktijdig wordt met het vervangen van de tien bomen bij fase 1 ook de zeven bomen bij fase 2A vervangen. De drie bomen bij fase 2B zijn wel van de juiste soort en variëteit. Plantgaten worden, waar nodig aangevuld met speciale bomengrond. 

Planning
De werkzaamheden worden op dit moment uitgevoerd. Nazorg (monitoren groei en eventueel vervangen) wordt aansluitend tot november gedaan.
De Groencommissie van de VvE SMK fase 1 heeft aangeboden met de bij hen beschikbare waterpomp, de bomen gedurende de eerste twee groeiseizoenen te voorzien van water in droge periodes. Ook is de Groencommissie bereid om het onderhoud en beheer van alle boomspiegels aan de kade op zich te nemen gedurende minimaal vijf jaar. Als tegenprestatie zorgt de gemeente Haarlem voor een goede basis: verhoogde opsluitbanden en het juiste substraat.
 
Meer informatie
Heeft u naar aanleiding van de verdere invulling van de boomspiegels vragen. Of wilt u zich aanmelden bij de Groencommissie voor het mee uitvoeren van het onderhoud dan kunt u contact opnemen met: Astrid Kruisheer / Wim van Midwoud, Kelderwindkade 11. Dat kan via telefoonnummer 06 4609 4540 of via de buurtapp Scheepmakerskwartier.