,

Neem omwonenden altijd superserieus

Deze prachtige kop heeft nog een staartje. In het geval van de Scheepmaker zijn we er gezamenlijk uitgekomen, dat is mooi werk.

Echter is, na protest van omwonenden over de bouwplannen, dit allemaal achteraf opgestart, de plannen lagen er immers al. Ons voorstel om dit probleem met de Fietsznfabriek te voorkomen (dus vóóraf de plannen bespreken en de buurt betrekken bij de komende bouwplannen en mede de keuze te bepalen voor de meest geschikte ontwikkelaar) werd door de wethouder niet gehonoreerd. Het lijkt erop dat het betrekken van de buurt bij belangrijke beslissingen door de raad genegeerd wordt! Hierdoor blijkt maar weer hoe hardleers de Haarlemse politiek is! Waar blijven we dan met burgerparticipatie?