stadsstrand De Oerkap

Haarlems Dagblad 14 feb.

Henk Geist

entree Oerkap

Het college van B en W in Haarlem wil de Drijfriemenfabriek een op een verkopen aan stadsstrand De Oerkap. Het huidige gebruik als stadsstrand en als oefenruimten voor bands moet daarmee voortgezet kunnen worden.

Het college geeft daarmee gevolg aan de voorkeur die eerder door de gemeenteraad is uitgesproken.

Het huidige gebruik en de exploitanten van De Oerkap voegen volgens het college een ’unieke waarde toe aan de stad.

Het stadsstrand is in 2017 uitgeroepen tot een van de zeven leukste stadsstranden van Nederland door Nu.nl’, stelt het college ,,De werkruimten in de Drijfriemenfabriek werken versterkend voor diverse bands die fungeren als ambassadeur voor Haarlem.’’

Cruciaal

In de Drijfriemenfabriek wordt geoefend, muziek geproduceerd en opgenomen. Gerenommeerde Haarlem bands werken daar aan de productie van hun muziek en vormen volgens het college zo ’een cruciaal onderdeel van de muziek-infrastructuur van Haarlem.

’Er zijn geen andere plekken in de stad waar dit mogelijk is. De combinatie met de Oerkap maakt het ook sterk. Door een deels publieke functie blijft dit bijzondere monument toegankelijk voor de stad’, aldus het college.

Het gebied heeft zich sinds 2015 ontwikkeld van een rafelrand tot een culturele hotspot voor de buurt en de stad. ’Ook de Haarlemse bevolking wil het stadsstrand behouden’, concludeert het college.

Het gemeentelijk monument, dat in slechte staat verkeerd, moet nog wel worden getaxeerd. Dat moet leiden tot een marktconforme verkoopprijs. De verkoop behelst het oude fabriekspand en de strook grond langs de spoordijk.

Ongeveer de helft van de kavel wil de gemeente in haar bezit houden, het gaat om de groenstrook met veel bomen aan de noordkant van het oude fabrieksgebouw, langs de Oudeweg. Hier liggen veel kabels en leidingen in de grond, daarom is op deze plek alleen de bouw van een fietsenstalling mogelijk.

Ook de strook grond langs het Spaarne wordt niet bij de verkoop betrokken. In de toekomst moet hier een verbinding voor voetgangers en fietsers komen, die ook onder de Prinsenbrug wordt doorgetrokken naar het voormalige Drosteterrein.

Op dit moment is nog onduidelijk op welke termijn deze verbinding uitgevoerd gaat worden.

Herstel

Voorwaarde bij de verkoop is wat betreft het college wel dat het huidge gebruik wordt voortgezet en voor de toekomst behouden blijft. De combinatie horeca met cultuur wordt in de verkoopvoorwaarden opgenomen. Er is geen ruimte voor wonen of voor een kantoorbestemming.

Het industrieel erfgoed moet ook worden hersteld. Indien de Drijfriemenfabriek niet binnen vijf jaar is gerenoveerd, behoudt de gemeente zich het recht voor de verkoop te ontbinden of het pand terug te kopen.

Wil De Oerkap binnen vijftien jaar weer van de Drijfriemenfabriek af, dan zal het gebouw eerst weer aan de gemeente te koop moeten worden aangeboden.