, ,

Drijfriemenfabriek nieuws

Allereerst is het fijn om te vernemen dat er nu eindelijk een akkoord ligt voor de verdere ontwikkeling van de Oerkap/Drijfriemenfabriek en het bijbehorende gebied.
Dit is mede te danken aan betrokken Haarlemmers alsmede de brede steun vanuit de buurt die ijverden voor verkoop aan de huidige exploitanten.  

We hadden het bijna niet meer durven hopen, maar op 15 december 2020 heeft het college van burgemeester en wethouders dan toch besloten de Oerkap te verkopen aan de huidige exploitanten. Tegen een redelijke prijs, en met voorwaarden die garanderen dat deze prachtige plek gerestaureerd wordt en haar unieke karakter behoudt. Het moet een stadsstrand blijven en plaats bieden aan muziekstudio’s en andere creatieve bedrijvigheid.

Donderdag 7 januari is dit besluit in de commissie Ontwikkeling besproken, de wijkraad heeft nog enkele opmerkingen gemaakt via een schriftelijke inspraak (zie verder de link naar het PDF bestand).

Het betreft vooral de aandacht voor het groen in het gebied.
Op 28 januari kan de voltallige gemeenteraad er nog eens haar licht over laten schijnen, en als het goed is het na 6 weken definitief beklonken!
Alle signalen wijzen er op dit moment wel op dat de zwaar bevochten politieke steun voor behoud van de Oerkap nog bestaat. Daarmee ziet het ernaar uit dat het stadsstrand en de broedplaats een mooie toekomst tegemoet gaan.

Conform de wens van de commissie Ontwikkeling op 31 mei 2017 naar aanleiding van de brief van wethouder Van Spijk is onderzocht hoe een één-op-één verkoop van de Drijfriemenfabriek aan de huidige exploitanten van stadsstrand de Oerkap kan plaats vinden.
Het college heeft hiertoe in het voorjaar van 2019 besloten om het voornemen tot een onderhandse verkoop van de Drijfriemenfabriek te publiceren op de website van de gemeente Haarlem en de bij deze verkoop behorende kaders en specifieke voorwaarden vast te stellen. Dit besluit is besproken in de commissie van mei 2019.
Het is een langdurig traject gebleken om de ambities van het College namelijk: behoud en herstel van het erfgoed; het behoud van deze specifieke culturele functie als onderdeel van de Haarlemse muziekindustrie; en het in stand houden van het stadstrand, te kunnen waarborgen binnen redelijke kaders van marktconformiteit, stedenbouwkundige kwaliteit, afdwingbaarheid en opbrengsten.

Zo moesten kosten en financieringsbehoefte gedurende het traject naar boven worden bijgesteld.  Dit lange en complexe traject heeft geleid tot bijgevoegd voorlopig koopcontract waar ook de financierende provincie zich in kan vinden.

Monumentale waarde blijft behouden en restauratie is gewaarborgd.
De Drijfriemenfabriek is een monumentaal pand.

Er is een bouwhistorische verkenning met waarde stelling opgesteld. Aanpassingen aan het pand zijn alleen toegestaan zonder aantasting van de cultuurhistorische waarden. Transformatie en restauratie van het pand is voor rekening en risico van koper (monumentenvergunning is vereist).

Er komen en blijven betaalbare studio’s als oefenruimte voor bands en artiesten.
De Drijfriemenfabriek richt zich met name op muzikanten die het Slachthuis/Popschool zijn ontgroeid en op weg zijn naar een (semi)-professionele carrière en vormt hiermee een belangrijke schakel in de
Haarlemse muziekindustrie. In de huidige plannen is voorzien dat deze bands en artiesten tegen een betaalbare huur oefenruimte kunnen huren in de Drijfriemenfabriek. In de koopovereenkomst is vastgelegd dat de Oerkap is gehouden om in het cultureel-maatschappelijk deel dit soort betaalbare studio’s aan te blijven bieden.

Voor meer info zie ook;
 www.oerkap.nl  en  bij agendapunt 9 staan alle stukken; https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Commissie-ontwikkeling/2021/07-januari/19:00/21-20-uur-Verkoop-Drijfriemenfabriek-zware-voorhangprocedure-FR

Plan Oerkap; 20201078134 08. Bijlage 1 B4 Plan Oerkap_Optimizer.pdf

Schriftelijke inspraak WRSMD: 01-07 inspreekbijdrage – schriftelijk- wijkraad Scheepmakersdijk mbt voortgang ontwikkeling oerkap (1).pdf

https://wijkraadscheepmakersdijk.email-provider.nl/web/8bf4ikxilg/pau5yuj1eb/ommhstw5lr/modmugo68d

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.