Panopticon krijgt tot 15 mei de tijd

De nieuwe deadline wordt genoemd in een brief van het college aan Panopticon. Op zeven punten vragen B en W om meer duidelijkheid over het plan voor academisch onderwijs in de voormalige gevangenis.

Drie weken geleden oordeelde het college nog dat het plan voldeed aan de door de gemeente gestelde voorwaarden in de verkoopovereenkomst van de Koepel. In de gemeenteraad rezen daar echter twijfels over. Zo maken bijna alle partijen, ook voorstanders als D66 en GroenLinks, zich zorgen over de toegankelijkheid en betaalbaarheid van de beoogde private academische opleiding die hier door de Duitse SRH Gruppe moet worden verzorgd.

Een erkenning (accreditatie) van deze nieuw op te richten opleiding door de Nederlandse overheid lijkt ook niet haalbaar binnen de door de gemeente gestelde termijn. Die accreditatie moet volgens de verkoopovereenkomst in april 2019 zijn geregeld, maar de procedure daarvoor duurt nog minstens vier jaar.

’Nu nog niet’

Het college heeft deze zorgen nu overgenomen. Het stelt in de brief vast dat ’nu nog niet’ aan alle voorwaarden is voldaan. Zo wil het college weten hoe de betrokken partijen denken de benodigde accreditatie voor wetenschappelijk onderwijs op tijd voor elkaar te krijgen. Het college wil ook weten of de nieuwe opleiding wel de naam universiteit mag dragen, omdat deze naam alleen is voorbehouden aan opleidingen die door de Nederlandse overheid worden bekostigd. Vragen heeft het college verder onder meer over wat voor onderwijsinstelling Panopticon beoogt op te richten en hoe die gefinancierd gaat worden.

De commissie ontwikkeling stemde donderdagavond in met de brief aan Panopticon. VVD’er Joris Blokpoel: ,,Het college erkent nu dat niet geheel wordt voldaan aan de voorwaarden.’’ ,,We zijn eensgezind kritisch over betaalbaarheid, toegankelijkheid en accreditatie’’, stelde PvdA’er Marceline Schopman vast, ,,die accreditatie moet over een jaar geregeld zijn. Dat zou een mirakel zijn.’’

Fuik

,,Ik ben bang dat we een fuik in zwemmen en dat de onderhandelingspositie van de gemeente steeds zwakker wordt’’, voorzag Louise van Zetten (Hart voor Haarlem). Voorstanders als D66, GroenLinks, Actiepartij, OPH en Jouw Haarlem willen dat in afwachting van de antwoorden de gemeente wel vaart maakt met de verdere voorbereiding van de plannen. ,,We willen geen stilstand, maar graag verder met deze hele mooie kans’’, zei D66’er Misja de Groot.

In de huidige raad was een minieme meerderheid tegen de verkoop van de Koepel aan Panopticon. Dat kan na de verkiezingen in maart anders liggen. De nieuwe raad zal moeten besluiten over het voortzetten van de samenwerking met Panopticon.