Wijkraden laten fijnstof en luchtkwaliteit meten vanwege toename verkeer

De resultaten van het lopende onderzoek zijn te zien op deze link

De gezamenlijke wijkraden in Haarlem-Oost zijn zelf een onderzoek naar de luchtkwaliteit in hun wijken begonnen. Ze hadden de gemeente vergeefs om zo’n onderzoek gevraagd.

Omdat de gemeente er nog niet klaar voor was en de wijkraden zich zorgen maken over de luchtkwaliteit in hun wijken, is een subsidie aangevraagd bij het Leefbaarheid- en Initiatiefbudget. De subsidie is toegekend. Het onderzoek wordt nu uitgevoerd door het team luchtkwaliteit van de GGD Amsterdam in de wijken van Haarlem-Oost, te weten Amsterdamse Buurten, Sportheldenbuurt, Parkwijk-Zuiderpolder, Slachthuisbuurt, Scheepmakersdijk en omgeving en Burgwal.

Dat laten de wijkraden in een gezamenlijke verklaring namens Albert Diederik van de wijkraad Scheepmakersdijk weten. Ze weten dat door het afsluiten van de Amsterdamsevaart het verkeer op de Oudeweg enorm is toegenomen. In de ochtend- en de avondspits staat het daar regelmatig vast. Dat komt de leefbaarheid volgens hen niet ten goede.

Omdat meten weten is, werd de gemeente gevraagd een onderzoek te doen. Diederik: ,,De gemeente was nog niet zover om dit onderzoek in Oost op te starten. De gemeente heeft wel voor twee extra meetpunten langs de Oudeweg opdracht gegeven. Dat doet de gemeente primair om het vrachtverkeer te meten dat de stad in gaat. De gemeente deelt ook de zorgen, met name van de Sportheldenbuurt, over de invloed van de afwaardering van de Amsterdamsevaart op de Oudeweg. Die zorgen staan in een brief van de wijkraad aan het college. Daarop is er een gesprek geweest met de wethouder op 16 mei.”

Afgelopen maand is er met de meting begonnen. Dat gebeurt met speciale ’palmesbuisjes’ tijdens diverse periodes. Aan de hand daarvan komt er een jaargemiddelde. De eerste resultaten moeten er eind dit jaar zijn en worden bekendgemaakt op de site luchtmeetnet.nl. De gegevens worden ook door de wijkraden bekendgemaakt. Blijkt dat de waardes worden overstegen dan moeten gemeenten een plan van aanpak opstellen om de waarden omlaag te krijgen, schrijft Diederik.

In 2015 werd de lucht ook al eens gemeten, dat was niet alarmerend.

Haarlems Dagblad 2 aug 2018

Annalaura Molducci