,

Update Groene Singel:

GOED NIEUWS
Op 10 oktober heeft het college van B&W ingestemd met een uitgebreide uitgangspunten notitie voor de herinrichting van de Gedempte Oostersingelgracht.
Daarin staat een voorgestelde scope van het project, uitgangspunten, voorgestelde intensieve samenwerking met de buurt (en andere belanghebbenden), en dilemma’s benoemd. 

Een paar highlights (even een vrije bloemlezing):
. Het gaat nu om de complete Gedempte Oostersingelgracht, tussen Oudeweg en Amsterdamsevaart, inclusief het Noordelijke deel Oostvest tot aan de Papentorenvest. 
. Maar liefst 7 thema’s komen aan bod, waarbij vergroenen het hoofdthema is maar op meerdere thema’s doelstellingen worden gerealiseerd.
. Voor dit project is een budget van 5,9 miljoen euro plus nog geld uit een onderhoudspot aangewezen. 

Ook fijn om te vermelden dat de zorgen en dilemma’s die in eerdere gesprekken naar voren zijn gekomen, in onze beleving goed voor het voetlicht komen. 
Hieronder de link naar de documenten: 
/gemeentebestuur-haarlem.vergadering/1158826

Wij zijn heel blij met de volledigheid, zorgvuldigheid, en ook het lef en de ambitie waarmee de uitgangspuntennotitie geschreven is. Veel dank aan de projectleider die dit bij elkaar gebracht heeft. We kijken uit naar de verdere samenwerking en realisatie. 

Hoe verder:
. Het stuk gaat nu naar de commissie beheer ter bespreking
. Op 11 november ligt dit voorstel bij de raad ter besluitvorming
. Kort na 11 november organiseren we een informatiebijeenkomst voor de buurt in de Koepel. Datum en tijd volgt. 

In de tussentijd: 
Als je vragen of reacties hebt: zoek me dan even op, of app me even. 
Sietske: 06-24576033
Info@groenesingel.nl