Inspraak voorlopig ontwerp Harmenjansweg, Windasstraat en 2e fase Kelderwindkade.

Inloopbijeenkomst op dinsdag 5 september 2017, 19.30-21.30, in de speeltuinvereniging de Glasblazers, Scheepmakersdijk 10.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na alle bouwwerkzaamheden aan het Scheepmakerskwartier worden in 2019/2020
de Harmenjansweg, Windasstraat en (fase 2 van de) Kelderwindkade opnieuw ingericht.

Het voorlopig ontwerp is in de eerste helft van 2017 opgesteld en de buurt is hier nauw

bijbetrokken. Het uitgangspunt is dat de Harrnenjansweg wordt ingericht als een fietsstraat.

Vanwege de hoge parkeerdruk in de buurt plant de gemeente ook extra parkeerplaatsen in de Harmenjansweg.

 

Inspraak
U kunt reageren op het voorlopig ontwerp en uw reactie kenbaar maken via de

website www.haarlem.nl/Harmenjansweg.

Per email Projecten@haarlem.nl o.v.v. zienswijze herinrichting Harmenjansweg en

per brief via gemeente Haarlem, Postbus 11,2003 PB Haarlem

t.a.v. GOB/S. Cornelius/zienswijze herinrichting Harmenjansweg

 

Ook als u het met het ontwerp eens bent, horen wij dat graag.

De inspraaktermijn start op 26 juli 2017 en eindigt 12 september 2017.

 

Voorlopig ontwerp ter inzage
Het voorlopig ontwerp is te bekijken www.haarlem.nl/Harmenjansweg.
Windasstraat en Kelderwindkade herinrichting. Het ligt ook ter inzage in de
publiekshal aan de Zijlvest 39. De openingstijden zijn maandag tot en met vrijdag
van 9.00 tot 16.00 uur en donderdag tot 20.00 uur. Tot 11.00 uur kunt u zonder
afspraak langskomen. Na 11.00 uur kunt u het VO inzien op afspraak.
U kunt eenvoudig een afspraak maken door te bellen naar 14023

 

2017-07_inloopbijeenkomst-HI-Harmenjansweg-5-9-2017

2017272022-1.-Voorlopig-Ontwerp-Harmenjansweg-Windasstraat-en-fase-2-Kelderwindkade-vrijgeven-voor-inspraak 2017272022-2.-Bijlage-1-Voorlopig-Ontwerp-Harmenjansweg-Windasstraat-en-fase-2-Kelderwindkade-A3

2017272022-3.-Bijlage-2-VO-boek-Harmenjansweg-Windasstraat-fase-2-Kelderwindkade