Haarlem Oostpoort

Donderdag 14 september vond de eerste alliantie-bijeenkomst plaats ter kantore van IKEA. De aanwezigen stakeholders van diverse pluimage waren het al snel eens dat dit dé kans is om de stadsentree van Haarlem in de vaart der volkeren op te stuwen en de weg naar ‘Haarlem in de toekomst’ te plaveien. Er komt een volgend alliantie gesprek, waarin o.a. met de IKH verder op deze ontwikkeling zal worden ingegaan.

Duidelijk is dat alle aanwezigen vóór deze ontwikkelingen zijn, nu de politiek nog!

 

De gunstige ligging biedt Haarlem Oostpoort (bij IKEA en station Spaarnwoude) veel kansen als mobiliteitsknooppunt en als stedelijk ontwikkelingsgebied. Er liggen grote kansen om kwaliteit toe te voegen en meer samenhang in het gebied te realiseren. Het gebied kent grote potenties om uit te groeien tot een bijzondere, aantrekkelijke ‘stadsentree’ voor Haarlem. Met een duurzaam perspectief voor de bestaande werkfuncties en voor mogelijke nieuwe stedelijke functies in het gebied.

Dit alles vraagt om een gezamenlijke aanpak van betrokken overheden, private en maatschappelijke partijen in en om het gebied. Het Alliantiegesprek is een dialoog over de samenwerking tussen de verschillende partijen voor de knooppuntontwikkeling van Haarlem Oostpoort. We verkennen samen de kansen die er zijn en zoeken naar een gezamenlijke aanpak waarmee we een impuls geven aan de ontwikkeling van dit deel van Haarlem.

Tijdens dit 1e Alliantiegesprek richten we ons op de positionering van Haarlem Oostpoort in de metropoolregio, op de relaties met omliggende functies en activiteiten en op de kwaliteit van het stationsgebied. We gaan volop in gesprek over uw wensen en ideeën!

De provincie Noord-Holland stimuleert het ontwikkelen van knooppunten met het programma OV-knooppunten en maakt dit Alliantiegesprek mogelijk.

De begeleiding van het Alliantiegesprek is in handen van bureau Het Noordzuiden. Bij vragen kunt u contact opnemen met Edwin van Uum (edwin@noordzuiden.nl) / tel: 06 125 08 762).