Haarlem heeft voor 2016 nog 200.000 euro beschikbaar

Goede sociale ideeën zijn geld waard

We zijn op zoek naar sociale ideeën die nieuw zijn voor Haarlem of die verbinding leggen tussen zorg en welzijn. Met als resultaat dat Haarlemmers in wijken en buurten beter met elkaar in contact komen en elkaar helpen om prettig en zelfstandig te wonen en te leven. De gemeente Haarlem heeft voor 2016 nog 200.000 euro beschikbaar voor het opstarten of ontwikkelen van een nieuwe aanpak, idee of project.

https://www.haarlem.nl/nieuws/goede-sociale-ideeen-zijn-geld-waard/

Vernieuwende ideeën

We willen met deze subsidieregeling kansen bieden om kleinschalige nieuwe bewonersinitiatieven en vernieuwende sociale ideeën tot ontwikkeling te brengen. Wat is nu zo’n vernieuwend sociaal idee?
Creatieve Muggen zijn een voorbeeld uit de praktijk. Creatieve muggen is een groep Haarlemmers, die hun deskundigheid kosteloos en belangeloos inzet, door te adviseren bij plannen van individuen, initiatieven en vrijwilligersorganisaties. De plannen liggen op het terrein van burgerparticipatie, vrijwillige inzet en maatschappelijke betrokkenheid. Dit idee is nieuw in Haarlem, belangeloos en helpt goede sociale initiatieven ook echt van de grond te komen. Het idee heeft geld gekregen om op te starten.

Nog vragen?

Neem contact op via subsidiebureau@haarlem.nl of lees meer op de pagina Subsidie sociale initiatieven.