AGENDA voor de vergadering van de
Wijkraad Scheepmakersdijk en omgeving op
dinsdag 10 mei 2022 – aanvang 20.00 uur
in gebouw Glasblazers, Scheepmakersdijk 10

 1. Opening en mededelingen
 2. Inkomende-/uitgaande stukken
 3. Vaststellen verslag 8 maart 2022
  en verslag JAV 12 april 2022
 4. Ter invulling/Stand van zaken
  a) De Koepel
  b) Containers
  c) Verkeer/Parkeren
  d) Vergunningen (Gemeente)
  Voorzitter/Wgn (I/B/M) 20.30 u
  e) Plannen omgeving (Fietszfabriek/Kelderwindkade)
  f) Manifest Wijkraden
  (Terugkoppelingen dienen bij voorkeur per email en vooraf verstuurd te worden)
 5. Rondvraag (w.v.t.t.k.)
 6. Sluiting

  Heeft u een onderwerp dat meer tijd in beslag neemt, meld het dan bij mij.
  Met vriendelijke groet,
  Adrie Dekker (Secretaris) / Damaststraat 30 / 2031 WG Haarlem
  Telefoon +31 (0)23 53 55 898 (vebonden aan antw.app.)
  E-mail secretariaat@wijkraadsmd.nl
  Website www.wijkraadsmd.nl
  www.facebook.com/WijkraadScheepmakersdijk
  www.twitter.com/scheepmakersdyk

E-mail      secretariaat@wijkraadsmd.nl Website; www.wijkraadsmd.nl

www.facebook.com/WijkraadScheepmakersdijk www.twitter.com/scheepmakersdyk

 
Agenda lijst 2022

Datum

Omschrijving
11 januari

 

8 februari

8maart

12 april                         (Jaarvergadering)

10 mei

07 juni

In juli en augustus vinden er geen (reguliere) vergaderingen plaats.

13 september

11 oktober

8 november

13 december