AGENDA voor de vergadering van de
Wijkraad Scheepmakersdijk en omgeving op
dinsdag 14 juni 2022 – aanvang 20.00 uur
in gebouw Glasblazers, Scheepmakersdijk 10

1. Opening en mededelingen
2. Inkomende-/uitgaande stukken
3. Vaststellen verslag 10 mei 2022
4. Ter invulling/Stand van zaken
a) De Koepel
b) Verkeer/Parkeren
c) Vergunningen (Gemeente)
d) Straatfeest
5. Rondvraag (w.v.t.t.k.)
6. Sluiting
(Terugkoppelingen dienen bij voorkeur per email en vooraf verstuurd te worden)

AGENDA voor de vergadering van de
Wijkraad Scheepmakersdijk en omgeving op
dinsdag 10 mei 2022 – aanvang 20.00 uur
in gebouw Glasblazers, Scheepmakersdijk 10

 1. Opening en mededelingen
 2. Inkomende-/uitgaande stukken
 3. Vaststellen verslag 8 maart 2022
  en verslag JAV 12 april 2022
 4. Ter invulling/Stand van zaken
  a) De Koepel
  b) Containers
  c) Verkeer/Parkeren
  d) Vergunningen (Gemeente)
  Voorzitter/Wgn (I/B/M) 20.30 u
  e) Plannen omgeving (Fietszfabriek/Kelderwindkade)
  f) Manifest Wijkraden
  (Terugkoppelingen dienen bij voorkeur per email en vooraf verstuurd te worden)
 5. Rondvraag (w.v.t.t.k.)
 6. Sluiting

  Heeft u een onderwerp dat meer tijd in beslag neemt, meld het dan bij mij.
  Met vriendelijke groet,
  Adrie Dekker (Secretaris) / Damaststraat 30 / 2031 WG Haarlem
  Telefoon +31 (0)23 53 55 898 (vebonden aan antw.app.)
  E-mail secretariaat@wijkraadsmd.nl
  Website www.wijkraadsmd.nl
  www.facebook.com/WijkraadScheepmakersdijk
  www.twitter.com/scheepmakersdyk

E-mail      secretariaat@wijkraadsmd.nl Website; www.wijkraadsmd.nl

www.facebook.com/WijkraadScheepmakersdijk www.twitter.com/scheepmakersdyk

 
Agenda lijst 2022

Datum

Omschrijving
11 januari

8 februari

8maart

12 april                         (Jaarvergadering)

10 mei

07 juni

In juli en augustus vinden er geen (reguliere) vergaderingen plaats.

13 september

11 oktober

8 november

13 december