Gemeente

Nieuws en Vergunningen

Elke maand plaatsen we van de Gemeente m.b.t. Haarlem Oost

alle Nieuwsberichten en ingekomen aanvragen en verleende vergunningen.

Met dank aan Nanda Terol.

De berichten worden geplaatst bij het Nieuws en op onze Facebook.

Alle informatie wordt gearchiveerd en is terug te lezen in het menu

WERKGROEPEN – GEMEENTE – VERGUNNINGEN

Nieuwsberichten Oost en ingekomen aanvragen en verleende/geweigerde vergunningen

v.a. 13 maart t/m 08 april 2019

Wil je zelf ook graag emails van de overheid ontvangen met daarin berichten over jouw wijk, kijk dan voor meer info op: Meer informatie over e-mailservice

Nieuws:

https://www.haarlem.nl/nieuws/spelregels-inrichten-van-uw-straat-u-kunt-er-nu-over-meepraten/

https://www.haarlem.nl/nieuws/bomenverordening-haarlem-2019/

-https://www.haarlem.nl/nieuws/zoek-de-gemeente-op-in-wijkcentrum-de-sprong/

Ingekomen aanvragen:

Belanghebbenden worden erop gewezen dat de publicatie van de ingekomen aanvraag NIET betekent dat vergunning wordt verleend of zal worden geweigerd. Eventuele ontwerpbesluiten om ontheffing te verlenen en verleende vergunningen zullen te zijner tijd worden gepubliceerd, waarna de mogelijkheid bestaat de plannen in te zien en eventuele zienswijzen in te dienen c.q. bezwaar te maken

Verleende vergunningen en mogelijkheden tot indienen bezwaar:                                                         Gemotiveerde bezwaarschriften tegen onderstaande besluiten kunnen gedurende 6 weken na de dag van verzending van het besluit worden ingediend bij het college van B en W of de burgemeester, Postbus 511, 2003 PB in Haarlem, onder vermelding van “bezwaar” in de linkerbovenhoek. Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en tenminste te bevatten de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar.

– Haarlem, verleende vergunning voor aanleggen, beschadigen en veranderen van een weg, Harmenjansweg 67, 67A en 67B, 2019-01429, in overleg met BAM, verzonden 7 maart 2019           Publicatiedatum: 2019-03-12                                                               https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2019-57930.html

-Haarlem, verleende omgevingsvergunning Glasblazersstraat 3, 2019-00497, plaatsen dakopbouw, ontheffing handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening, verzonden 28 maart 2019               Publicatiedatum: 2019-04-05                                                                            https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2019-80639.html

Verlengen beslissingstermijn                                                                                                                   -Haarlem, verlengen beslistermijn Glasblazersstraat 3 , 2019-00497, plaatsen dakopbouw, ontheffing handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening, verzonden 22 maart 2019                                Publicatiedatum: 2019-04-05                                                                     https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2019-80498.html

Inspraak:                                                                                                                                                           – Inspraak voorlopig ontwerp snelle fietsverbinding Amsterdamsevaart-Ventweg.                              Publicatiedatum: 2019-03-15                                                                    https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2019-61745.html

v.a. 8 januari  t/m 11 februari 2019

Wil je zelf ook graag emails van de overheid ontvangen met daarin berichten over jouw wijk, kijk dan voor meer info op: Meer informatie over e-mailservice

Nieuws:-https://www.haarlem.nl/nieuws/het-duurzaamheidsloket-voor-persoonlijk-advies/

https://www.haarlem.nl/nieuws/tentoonstelling-gasvrij-wonen-in-bibliotheek-haarlem-noord-vanaf-1-februari/

-https://www.haarlem.nl/nieuws/energiecoach-op-bezoek-lucht-jij-dagelijks-je-woning/

-https://www.haarlem.nl/nieuws/iedereen-is-welkom-tijdens-democratisch-cafe-woensdag-13-februari/

!!!!  https://www.haarlem.nl/nieuws/vervangen-asfalt-catherijnebrug/ !!!!!!

-https://www.haarlem.nl/nieuws/raadscommissievergaderingen-donderdag-14-februari-2019/

Ingekomen aanvragen:

Belanghebbenden worden erop gewezen dat de publicatie van de ingekomen aanvraag NIET betekent dat vergunning wordt verleend of zal worden geweigerd. Eventuele ontwerpbesluiten om ontheffing te verlenen en verleende vergunningen zullen te zijner tijd worden gepubliceerd, waarna de mogelijkheid bestaat de plannen in te zien en eventuele zienswijzen in te dienen c.q. bezwaar te maken

-Haarlem, ingekomen aanvraag omgevingsvergunning Glasblazersstraat 3, 2019-00497, Plaatsen van een dakopbouw, 17 januari 2019                                                                                                     Publicatiedatum: 2019-01-25           https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2019-18481.html

-Haarlem, ingekomen aanvraag omgevingsvergunning Glasblazersstraat 3, 2019-00492, realiseren dakopbouw, 17 januari 2019                                                                                                           Publicatiedatum: 2019-01-25   https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2019-18461.html

-Haarlem, ingekomen aanvraag omgevingsvergunning Papentorenvest 34-40, 2019-00621, realiseren van acht appartementen, 21 januari 2019                                                                                         Publicatiedatum: 2019-01-25   https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2019-18662.html

-Haarlem, ingekomen aanvraag omgevingsvergunning Papentorenvest 34-40, 2019-00622, realiseren van acht appartementen, 21 januari 2019                                                                                            Publicatiedatum: 2019-01-25  https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2019-18658.html

-Haarlem, ingekomen aanvraag omgevingsvergunning Papentorenvest 10, 2019-00620, bouwen twaalf appartementen, 21 januari 2019                                                                                            Publicatiedatum: 2019-01-25                                                               https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2019-18655.html

Verleende vergunningen en mogelijkheden tot indienen bezwaar:

Gemotiveerde bezwaarschriften tegen onderstaande besluiten kunnen gedurende 6 weken na de dag van verzending van het besluit worden ingediend bij het college van B en W of de burgemeester, Postbus 511, 2003 PB in Haarlem, onder vermelding van “bezwaar” in de linkerbovenhoek. Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en tenminste te bevatten de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar.

-Haarlem, verleende omgevingsvergunning onderdeel kappen, Harmenjansweg 95, 2018-10039, kappen wilg, boom in slechte conditie en levert gevaar voor omgeving, herplant,                              verzonden 28 december 2018                                                                                                                           Publicatiedatum: 2019-01-08                               https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2019-3453.ht

-Haarlem, verleende omgevingsvergunning Dijkstraat 12, 2018-7464, verbouwen bedrijfsruimte begane grond en uitbreiden eerste en tweede verdieping t.b.v. realiseren drie zelfstandige appartementen, ontheffing handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening,                                          verzonden 28 december 2018                                                                                                                                                           Publicatiedatum: 2019-01-08     https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2019-3437.html

-Haarlem, verleende omgevingsvergunning Harmenjansweg 7 RD, 2018-09167, vergroten 2e verdieping, ontheffing handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening,                                                   verzonden 4 januari 2019                                                                                                                        Publicatiedatum: 2019-01-11                                                                        https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2019-7254.html

-Haarlem, verleende omgevingsvergunning Harmenjansweg 95, 2018-10185, bouwen tijdelijk strandpaviljoen met toebehoren “Stadsstrand De oerkap 2019”, ontheffing handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening, verzonden 29 januari 2019                                                                      Publicatiedatum: 2019-02-01                                                                   https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2019-24345.html

-Haarlem, verleende omgevingsvergunning Harmenjansweg 29, 2018-10167, bouwen aanbouw, ontheffing handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening, verzonden 31 januari 2019                         Publicatiedatum: 2019-02-05                                                                   https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2019-26082.html

Verkeersbesluit

-Gemeente Haarlem – Verwijderen Gehandicaptenparkeerplaats op kenteken                                                         Nabij Harmenjansweg 14                                                                                                                                                   Publicatiedatum: 2019-01-14                                                                                           https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2019-2074.html

Geweigerde vergunningen:

 

Ingetrokken aanvragen:

-Haarlem, ingetrokken aanvraag Glasblazersstraat 3, 2019-00492, realiseren dakopbouw,                           verzonden 22 januari 2019                                                                                                                               Publicatiedatum: 2019-01-25                                                                  https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2019-17778.html

Verlengen beslissingstermijn:

-Haarlem, verlengen beslistermijn Glasblazersstraat 4, 2018-09737, realiseren dakopbouw, ontheffing handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening, verzonden 16 januari 2019                              Publicatiedatum: 2019-01-18                                                                https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2019-12877.html

 

Nieuws:

https://www.haarlem.nl/nieuws/academisch-onderwijs-in-de-koepel-flinke-stap-dichterbij/

-https://www.haarlem.nl/nieuws/nieuw-hotelbeleid-voor-gemeente-haarlem/

-https://www.haarlem.nl/nieuws/waarderbrug-hersteld-rond-half-april-2019/

-https://www.haarlem.nl/nieuws/haarlem-investeert-3-miljoen-in-toekomstige-stad/

-https://www.haarlem.nl/nieuws/nieuwe-digitale-afvalwijzer-en-app-2019-beschikbaar/

Ingekomen aanvragen:

Belanghebbenden worden erop gewezen dat de publicatie van de ingekomen aanvraag NIET betekent dat vergunning wordt verleend of zal worden geweigerd. Eventuele ontwerpbesluiten om ontheffing te verlenen en verleende vergunningen zullen te zijner tijd worden gepubliceerd, waarna de mogelijkheid bestaat de plannen in te zien en eventuele zienswijzen in te dienen c.q. bezwaar te maken

– Haarlem, ingekomen aanvraag omgevingsvergunning Glasblazersstraat 4, 2018-09737, dakopbouw op woning, wijziging kozijnen op 1e verdieping,

6 december 2018

Publicatiedatum: 2018-12-11                                                               https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2018-263408.html

-Haarlem, ingekomen aanvraag omgevingsvergunning Harmenjansweg 4, 2018-09988 Koepel en administratiegebouw, casco strippen gebouw, isoleren gevel, isoleren dak, toevoegen nieuwe ramen in gevel en dak, regulier onderhoud gevel, dak, goten, kozijnen, ramen en deuren, 13 december 2018 Publicatiedatum: 2018-12-18         https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2018-271647.html

-Haarlem, ingekomen aanvraag omgevingsvergunning Harmenjansweg 95, 2018-10185, organiseren stadsstrand de Oerkap seizoen 2019, 20 december 2018                                   Publicatiedatum: 2018-12-28                                                                     https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2018-282692.html

-Haarlem, ingekomen aanvraag omgevingsvergunning Harmenjansweg 29, 2018-10167, plaatsen aanbouw, 19 december 2018                                                                                   Publicatiedatum: 2018-12-28                                                                        https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2018-282686.html

Verleende vergunningen en mogelijkheden tot indienen bezwaar:

Gemotiveerde bezwaarschriften tegen onderstaande besluiten kunnen gedurende 6 weken na de dag van verzending van het besluit worden ingediend bij het college van B en W of de burgemeester, Postbus 511, 2003 PB in Haarlem, onder vermelding van “bezwaar” in de linkerbovenhoek. Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en tenminste te bevatten de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar.

Nieuws:

19-10  https://www.haarlem.nl/nieuws/inspraak-bomenverordening-haarlem-2018-gestart/

9-10    https://www.haarlem.nl/nieuws/college-haarlem-houdt-spreekuur-in-waarderpolder/

9-10    https://www.haarlem.nl/nieuws/moties-en-amendementen-bij-begroting-2019/

Ingekomen aanvragen:

Belanghebbenden worden erop gewezen dat de publicatie van de ingekomen aanvraag NIET betekent dat vergunning wordt verleend of zal worden geweigerd. Eventuele ontwerpbesluiten om ontheffing te verlenen en verleende vergunningen zullen te zijner tijd worden gepubliceerd, waarna de mogelijkheid bestaat de plannen in te zien en eventuele zienswijzen in te dienen c.q. bezwaar te maken

– Haarlem, ingekomen aanvraag omgevingsvergunning Diverse locaties, 2018-08104, plaatsen informatieborden, 11 oktober 2018                                                                                                                                Publicatiedatum: 2018-10-19                                                                             https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2018-222733.html

– Haarlem, ingekomen aanvraag omgevingsvergunning Harmenjansweg 67 A, 2018-08613, bouwen aanbouw met serre en plaatsen dakkapel achterzijde, 29 oktober 2018                                                           Publicatiedatum: 2018-11-05                                                                           https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2018-234153.html

Verleende vergunningen en mogelijkheden tot indienen bezwaar:

Gemotiveerde bezwaarschriften tegen onderstaande besluiten kunnen gedurende 6 weken na de dag van verzending van het besluit worden ingediend bij het college van B en W of de burgemeester, Postbus 511, 2003 PB in Haarlem, onder vermelding van “bezwaar” in de linkerbovenhoek. Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en tenminste te bevatten de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar.

-Haarlem, verleende omgevingsvergunning Harmenjansweg 4, 2018-07698, tijdelijk weer in gebruik nemen tijdelijke horecapaviljoen luchtplaats als ondersteunende horeca t.b.v. evenementen, ontheffing handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening, verzonden 4 oktober 2018                Publicatiedatum: 2018-10-16                                             https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2018-219160.html

– Haarlem, verleende omgevingsvergunning Harmenjansweg 4, 2018-07611, tijdelijk wijzigen gebruik gevangenis De Koepel, ontheffing handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening, verzonden 4 oktober 2018                                                                                                      Publicatiedatum: 2018-10-16                                              https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2018-219164.html

-Haarlem, verleende geluidsontheffing Harmenjansweg 85, 2018-07375, werkzaamheden aan weg op 5 en 6 oktober 2018, verzonden 5 oktober 2018                                                                    Publicatiedatum: 2018-10-16                                                           https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2018-219279.html

– Haarlem, verleende Drank- en Horecavergunning Harmenjansweg 4, 2017-06681, uitoefenen horecabedrijf, verzonden 16 oktober 2018                                                                              Publicatiedatum: 2018-10-19                                                                               https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2018-223002.html

– Haarlem, verleende omgevingsvergunning Korte Dijk 7, 2018-06982, gedeeltelijk optrekken achtergevel en plaatsen pui, ontheffing handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening, activiteit monument, verzonden 18 oktober 2018                                                                                                         Publicatiedatum: 2018-10-23                                                                                                https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2018-224717.html

– Haarlem, verleende omgevingsvergunning Glasblazersstraat 1RD, 2018-06372, bouwen dakopbouw, ontheffing handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening, verzonden 24 oktober 2018 Publicatiedatum: 2018-10-30                                                          https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2018-229859.html

Geweigerde vergunningen:

 

– Haarlem, geweigerde omgevingsvergunning Korte Dijk 1 A, 2018-06408, bouwen overkapping, dichtzetten balkon, ontheffing handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening, verzonden 25 oktober 2018                                                                                                                                             Publicatiedatum: 2018-11-06                                                                           https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2018-235448.html

en ingekomen aanvragen en verleende vergunningen

v.a. 13 maart 2018 t/m 8 mei 2018

Wil je zelf ook graag emails van de overheid ontvangen met daarin berichten

 over jouw wijk, kijk dan voor meer info op: Meer informatie over e-mailservice

 

Nieuwsberichten Oost:

14 maart 2018          Huis kan helemaal zonder aardgas
16 maart 2018 Showroom Huizenaanpak geopend
 19 maart 2018 Rijk investeert 30 miljoen in Rottepolderplein
 23 maart 2018       Eerste stap voor 32.000 zonnepanelen in de Waarderpolder
 27 maart 2018 Stadskrant gaat stoppen
 27 maart 2018 Hybride warmtepomp als alternatieve energiebron
 5 april 2018 Lentetip: tegels eruit, planten erin!
 5 april 2018 GroenLinks Haarlem verkent mogelijkheden nieuwe coalitie
 9 april 2018 Groene bewonersinitiatieven

 

 12 april 2018 Wijzigingen raadscommissievergaderingen
 17 april 2018 Haarlem steeds populairder bij riviercruises
 17 april 2018 Oude elektrische apparaten inleveren voor natuurspeelplek Haarlemmer Kweektuin
 23 april 2018 Het lekkerste water? Dat komt gewoon uit de kraan!
 25 april 2018 Nieuwe bezoekersregeling en betaald parkeren op zondag uitgesteld
 30 april 2018 Frisse start voor Haarlemmer Stroom
1 mei 2018 Het veranderende klimaat; samen aan de slag!
 1 mei 2018 Vaarseizoen begint weer: bruggen vaker open
 1 mei 2018 Afvalcoach helpt met omgekeerd inzamelen

 

Ingekomen aanvragen:

Belanghebbenden worden erop gewezen dat de publicatie van de ingekomen aanvraag NIET betekent dat vergunning wordt verleend of zal worden geweigerd. Eventuele ontwerpbesluiten om ontheffing te verlenen en verleende vergunningen zullen te zijner tijd worden gepubliceerd, waarna de mogelijkheid bestaat de plannen in te zien en eventuele zienswijzen in te dienen c.q. bezwaar te maken

Haarlem, ingekomen aanvraag omgevingsvergunning Dijkstraat 2 RD,2018-02267, plaatsen dakkapel aan achterkant, 21 maart 2018De bovenstaande aanvraag is binnengekomen, deze ligt niet ter inzage en is niet digitaal te volgen.

Berichttype: omgevingsvergunning

Uitgever: Gemeente Haarlem

Locatie: Haarlem, Dijkstraat

Publicatiedatum: 2018-03-27

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2018-62522.html

Haarlem, ingekomen aanvraag omgevingsvergunning Scheepmakersdijk 46,2018-02718, vervanging berging, 6 april 2018

Berichttype: omgevingsvergunning

Uitgever: Gemeente Haarlem

Locatie: Haarlem, Scheepmakersdijk

Publicatiedatum: 2018-04-13

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2018-77471.html

Haarlem, ingekomen aanvraag omgevingsvergunning Harmenjansweg-Spaarne, 2018-02760, plaatsen van pontons op water, 9 april 2018

Berichttype: omgevingsvergunning

Uitgever: Gemeente Haarlem

Locatie: Haarlem, Harmenjansweg

Publicatiedatum: 2018-04-13

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2018-77769.html

Verleende vergunningen en mogelijkheden tot indienen bezwaar:

Gemotiveerde bezwaarschriften tegen onderstaande besluiten kunnen gedurende 6 weken na de dag van verzending van het besluit worden ingediend bij het college van B en W of de burgemeester, Postbus 511, 2003 PB in Haarlem, onder vermelding van “bezwaar” in de linkerbovenhoek. Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en tenminste te bevatten de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar.

  1. Haarlem, verleende omgevingsvergunning Harmenjansweg 95, 2018-01241, Stadstrand de Oerkap 2018, ontheffing handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening, verzonden 20 maart 2018

Berichttype: omgevingsvergunning

Uitgever: Gemeente Haarlem

Locatie: Haarlem, Harmenjansweg

Publicatiedatum: 2018-03-23

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2018-61313.html

 

Haarlem, verleende vergunning voor aanleggen, beschadigen en veranderen weg Papentorenvest 24, 2018-02663, Datum in overleg met de BAM, verzonden 3 mei 2018

Berichttype: overig

Uitgever: Gemeente Haarlem

Locatie: Haarlem, Papentorenvest

Publicatiedatum: 2018-05-08

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2018-96971.html

Haarlem, verleende vergunning voor aanleggen, beschadigen en veranderen weg Scheepmakersdijk 47, 51 en 53, openbreken weg ten behoeve van rioolaansluiting, datum in overleg met BAM, verzonden 3 mei 2018

Berichttype: overig

Uitgever: Gemeente Haarlem

Locatie: Haarlem, Scheepmakersdijk

Publicatiedatum: 2018-05-08

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2018-95363.html

Nieuwsberichten Oost

en ingekomen aanvragen en verleende vergunningen

v.a. 9 januari t/m 16 maart 2018

Wil je zelf ook graag emails van de overheid ontvangen met daarin berichten

over jouw wijk, kijk dan voor meer info op: Meer informatie over e-mailservice

 

Nieuwsberichten Oost:

vrijdag, 16 maart 2018 Showroom Huizenaanpak geopend
donderdag, 15 maart 2018 Jaarlijkse reiniging zand speellocaties
woensdag, 14 maart 2018 Gratis compost op zaterdag 17 maart
woensdag, 14 maart 2018 Huis kan helemaal zonder aardgas
woensdag, 14 maart 2018 Verwijderen bomen op verschillende Haarlemse terreinen
dinsdag, 13 maart 2018 Herstelwerkzaamheden asfalt op 2 locaties in Oost
maandag, 12 maart 2018 WIN een beurs voor een zomertaalcursus Duits in zusterstad Osnabrück
donderdag, 11 januari 2018 Voor 17 februari vergunning Koningsdag aanvragen
donderdag, 11 januari 2018 Extra budget Cultuurstimuleringsfonds voor 2018
woensdag, 10 januari 2018 Haarlem sluit zich aan bij de Statiegeldalliantie
donderdag, 18 januari 2018 Inschrijving infrarood-actie 2018
maandag, 15 januari 2018 Nieuwe parkeermeters in verschillende wijken
vrijdag, 26 januari 2018 Nieuwe bezoekersregeling parkeren
vrijdag, 26 januari 2018 Actualisatie evenementenbeleid
maandag, 22 januari 2018 Betaald parkeren parkeerzone C Oost
vrijdag, 2 februari 2018 Invoering betaald parkeren zone Oost vertraagd
woensdag, 31 januari 2018 In gesprek over gemeentegrond: kopen of teruggeven
dinsdag, 30 januari 2018 Energiemarkt met verloting mooie prijzen op 17 februari in Haarlem-Oost
dinsdag, 30 januari 2018 Haarlem vernieuwt haar huisstijl
dinsdag, 30 januari 2018 De meerwaarde van de Waarderpolder

 

dinsdag, 6 februari 2018 Ontwikkeling Oostpoort bezegeld in alliantiepact
dinsdag, 6 februari 2018 Gemeente verbindt initiatieven uit de stad tijdens 2e editie van Initiatievencafé
maandag, 5 februari 2018 Haarlem en Harlem willen meer samenwerken

Ingekomen aanvragen:

Belanghebbenden worden erop gewezen dat de publicatie van de ingekomen aanvraag NIET betekent dat vergunning wordt verleend of zal worden geweigerd. Eventuele ontwerpbesluiten om ontheffing te verlenen en verleende vergunningen zullen te zijner tijd worden gepubliceerd, waarna de mogelijkheid bestaat de plannen in te zien en eventuele zienswijzen in te dienen c.q. bezwaar te maken.

Haarlem, ingekomen aanvraag omgevingsvergunning Harmenjansweg 95, 2018-01241, realisatie stadstrandje de Oerkap 2018, 13 februari 2018

Berichttype: omgevingsvergunning

Uitgever: Gemeente Haarlem

Locatie: Haarlem, Harmenjansweg

Publicatiedatum: 2018-02-16

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2018-33561.html

Verleende vergunningen en mogelijkheden tot indienen bezwaar:

Gemotiveerde bezwaarschriften tegen onderstaande besluiten kunnen gedurende 6 weken na de dag van verzending van het besluit worden ingediend bij het college van B en W of de burgemeester, Postbus 511, 2003 PB in Haarlem, onder vermelding van “bezwaar” in de linkerbovenhoek. Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en tenminste te bevatten de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar.

Haarlem, verleende vergunning voor aanleggen, beschadigen en veranderen weg Scheepmakersdijk 49, 2018-01390, datum in overleg met BAM, verzonden 22 februari 2018

Berichttype: overig

Uitgever: Gemeente Haarlem

Locatie: Haarlem, Scheepmakersdijk

Publicatiedatum: 2018-02-27

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2018-40191.html

Haarlem, verleende omgevingsvergunning Papentorenvest 42 en 42A en Blekerstraat 9, 9A en 9B, 2017-09525, veranderen en vergoten van gebouw ten behoeve van 5 woningen, ontheffing handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening, verzonden 27 februari 2018

Berichttype: omgevingsvergunning

Uitgever: Gemeente Haarlem

Locatie: Haarlem, Papentorenvest, Blekerstraat

Publicatiedatum: 2018-03-02

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2018-43604.html

Haarlem, verleende omgevingsvergunning Harmenjansweg 67, 2018-00161, veranderen en vergroten gebouw tot drie woningen, ontheffing handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening, verzonden 28 februari 2018

Berichttype: omgevingsvergunning

Uitgever: Gemeente Haarlem

Locatie: Haarlem, Harmenjansweg

Publicatiedatum: 2018-03-06

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2018-46410.html

 

Kennisgeving beschikking instemming evaluatieverslag BUS-sanering Scheepmakersdijk 51 en 53 te      Haarlem

Berichttype: verordeningen en reglementen

Uitgever: Gemeente Haarlem Locatie: Haarlem, Scheepmakersdijk

Publicatiedatum: 2018-02-14

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2018-32002.html

 

-Haarlem, ingekomen aanvraag omgevingsvergunning Harmenjansweg 67, 2018-00161, verbouw en uitbreiding woonhuis tot appartementen, 9 januari 2018

Berichttype: omgevingsvergunning

Uitgever: Gemeente Haarlem

Locatie: Haarlem, Harmenjansweg

Publicatiedatum: 2018-01-12

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2018-7616.html

-Haarlem, verlengen beslistermijn Papentorenvest 42, 2017-09525, veranderen en vergroten gebouw ten behoeve van vijf woningen, ontheffing handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening, verzonden 2 februari 2018

Berichttype: overig

Uitgever: Gemeente Haarlem

Locatie: Haarlem, Papentorenvest

Publicatiedatum: 2018-02-09

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2018-25628.html