Werkgroepen

De werkzaamheden van de Wijkraad zijn zo omvangrijk en divers dat deze niet door het bestuur of de raad alleen kan worden gedaan.

Het betreft niet allen U bewoners op de hoogte houden van alle activiteiten, maar ook alle veranderingen in de wijk, de plannen en vragen van de gemeente, vandaag en in de toekomst.

Voor alles wat van invloed is op onze wijk heeft de Wijkraad werkgroepen gevormd.

 • Werkgroepen bestaan uit minimaal één Wijkraadslid (of ondersteunend lid), aangevuld met betrokken bewoners.
 • De voorzitter van de werkgroepen brengt in de openbare Wijkraad vergadering verslag uit van de werkzaamheden/activiteiten.
 • Leden van de werkgroepen bezoeken regelmatig vergaderingen die te maken hebben met de onderhavige portefeuille.
 • De werkgroep informeert de bewoners d.m.v. een nieuwsbrief en eventueel in een speciale vergadering.
 • De werkgroepen werken zoveel mogelijk autonoom, brengen advies uit aan de Wijkraad, welke het advies beoordelen en deze goed of afkeuren.
 • Indien gewenst wordt er, na goedkeuring van de Wijkraad, actie ondernomen.

De huidige werkgroepen zijn:

 • AED                 ( Apparatuur aanschaf, onderhoud en cursussen )
 • Activiteiten      ( Burgerinitiatieven )
 • Bouw               (  Fietsznfabriek)
 • Communicatie ( Facebook, website, nieuwsbrief, wijkkrant en Twitter )
 • De Koepel        ( Verkoop, bouw, vluchtelingen, University )
 • Gemeente        ( Besluiten en vergunningen, etc. )
 • Groen              ( Geveltuinen, bakken en beplanting )
 • Haven              ( Betreft alle zaken op en rond het water en de haven )
 • Jeugd               ( speeltoestellen en activiteiten )
 • Lobby              ( Buurtagenda, burgerinitiatieven, etc. )
 • Milieu              ( Water, lucht, duurzaamheid en energie )
 • Verkeer            ( Parkeren, herinrichting GOG, HJW, PTV, Houtmarkt )
 • Visie                ( wijkvisie 2030 en 2040 )

Zie werkgroepen op onze website.