Vergaderingen

Maandelijkse vergaderingen
De openbare wijkraad vergaderingen vinden plaats op de tweede dinsdag van de maand, om 20.00 uur. In het speeltuin gebouw van “De Glasblazers”, Scheepmakersdijk 10.

Vergaderdata zie onze agenda.

De vergaderingen staan open voor geïnteresseerden en wilt u onderwerpen op de agenda plaatsen? Stuurt u ons dan een e-mail.

Ook de wijkraad heeft een zomerreces in juli en augustus.

Jaarvergadering
Elk jaar in april vindt de jaarvergadering van de wijkraad plaats. Hiervoor worden alle wijkbewoners uitgenodigd. Hier wordt het jaarverslag en de financiële verantwoording gepresenteerd. Op dit moment treden de oude leden af en worden de nieuwe leden gekozen en voorgesteld.

Notulen
Van elke openbare vergadering worden notulen gemaakt en de volgende vergadering goedgekeurd en vastgesteld. Hierna wordt de notulen gepubliceerd op de web-site.

Hieronder vindt u de verslagen van de vergaderingen.

2016-01 notulen

2016-02 notulen

2016-03 notulen

2016-04 notulen

2016-05 notulen

2016-06 notulen

2020-04 jaarvergadering ging niet door.
2020-07
2020-08
2021-01
2021-02

2022-01

2022-02

2022-03

2022-04

2022-05

2022-06

2022-09

2022-10

2022-11

2022-12

2023-01

2023-02

2023-03

2023-04

2023-05

2023-06