Leden

De wijkraad bestaat uit de volgende leden:

 

Albert Diederik

Voorzitter
Albert is voorzitter van de werkgroep De Koepel, Lobby en Communicatie.
Tevens zitting in het Algemeen overleg met de Gemeente en Regie overleg.
En eindredacteur van de Website, Facebook, Twitter en Wijkkrant.

 

 

Frans Steffens
Penningmeester en vicevoorzitter
Frans is voorzitter van de werkgroep Visie.
Heeft zitting in het de werkgroep Verkeer, De Koepel en Communicatie.

Tevens zitting in het Algemeen overleg met de Gemeente.

 

 

Adrie Dekker-Evers
Secretaris
Adrie heeft zitting in de werkgroep AED en in het Regie overleg.

 

 

 

 

Petula de Jong

Zij gaat binnenkort de taken van de penningmeester overnemen

Willy Stoelinga

Willy heeft zitting in de werkgroep Bouw.

 

Nanda Terol
Nanda is voorzitter van de werkgroep Gemeente en AED.

En heeft zitting in de werkgroep Bouw en Verkeer.

 

John van Putten
John is voorzitter van de werkgroep Bouw.

En heeft zitting in de werkgroepen De Koepel en Verkeer.

bouw@wijkraadsmd.nl

 

Ondersteunende leden:

 

Truus Melchior

Truus is erelid en notulist.

 

 

Alexander Bruch

Alex kan geen deel meer uitmaken van de wijkraad nu hij schaduwraadslid van de VVD is geworden.

 

Joke Piek

Robert van Vliet

Beide zitting in de werkgroep bouw.

 

Johan Konneman

Johan is voorzitter van de werkgroep verkeer.

 

Peter van Straaten

Grafisch ontwerp Wijkkrant en Nieuwsbrief.

Grafisch opmaak Wijkkrant.

 

Heleen Nederlof

Ontwerpster van ons logo.

 

Fabian Melchior
Webmaster.