AED’s in onze wijk

Een AED is een Automatische Externe Defibrillator.Voor iemand met een hartstilstand is het belangrijk dat er zo snel mogelijk met de juiste behandeling wordt begonnen. Een grote overlevingskans wordt bereikt door een snelle actie bij elke schakel:
snelle alarmering (bel altijd 112),
snelle reanimatie,
vroege defibrillatie (AED) en
snelle professionele hulp
Dit is de reden dat de wijkraad regelmatig een reanimatie cursus verzorgt en
er zijn nu 4 AED’s in de wijk aanwezig op onderstaande adressen:

Harmenjansweg 65
Glasblazersstraat 17
Damaststraat 30

Oostvest 14 (buitenkast)

Papentorenvest 1A= Molen de Adriaan.

Meerdere bewoners op deze adressen hebben een reanimatiecertificaat. Dankzij de jaarlijkse reanimatiecursussen zijn er diverse bewoners in de wijk welke een reanimatiecertificaat hebben.

heartsafeliving.coms is er ook voor je mobiel, daar zie je alle 24 uur bereikbare AED’s van Haarlem. Niet alle AED’s in onze wijk, omdat deze niet allemaal in buitenkasten hangen!141225 AED kaartje 1 IMG_8694

De AED’s zijn mogelijk gemaakt door bijdrage van de Gemeente Haarlem en een gift van de ABN Amro.